home

Profesor Elżbieta Wtorkowska nowym rektorem Akademii Muzycznej Bydgoszczy

Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 2 kwietnia 2020 r. została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wybory odbyły się w trybie online. Kadencja nowej rektor potrwa cztery lata (2020-2024).

Ze względu na epidemię, wybory rektora AM przeprowadzono wewnątrz uczelni internetowo. Kandydatem na stanowisko, oprócz profesor Elżbiety Wtorkowskiej, był także dr hab. Mariusz Klimsiak – pianista, dziekan Wydziału Instrumentalnego AM. Prof. Wtorkowska obejmie stanowisko od 1 września, zastępując dotychczasowego rektora akademii, prof. Jerzego Kaszubę.

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012-2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006-2007, 2014, 2016-2018)  oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii, w 2009 w Szkocji, w 2013 w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015). 

W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, na Malcie, w USA i Izraelu

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku. 

Gości jako juror konkursów chóralnych oraz wykładowca na seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych.

Szanowna Pani Rektor! Murowana Goślina składa serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania. Dziękujemy za liczne inicjatywy działań kulturalnych w naszym mieście, które są znakomitą promocją Murowanej Gośliny w Polsce i na świecie.

Zdjęcie: Tomasz Mizgier