home

Pracownia Rzeźby i Ceramiki

Prowadząca Grażyna Szymała–Wołyńska

Pracownia Rzeźby i Ceramiki powstała w 1998 r. z inicjatywy Grażyny Szymały-Wołyńskiej, która prowadzi zajęcia do dziś. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 4-16 lat oraz osoby starsze. Co roku w  czerwcu organizowana jest wystawa podsumowująca roczną pracę dzieci. Już dwukrotnie Pracownia Rzeźby i Ceramiki gościła w „Galerii pod Psem” w Poznaniu. Pierwszą swoją wystawę pokazała w 2004 r., gdzie zgromadzonych zostało około 200 prac przedstawiających najróżniejsze zwierzęta. Ta sama wystawa w kształcie spirali powędrowała do Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu, a w czerwcu wystawę mogli oglądać nie tylko mieszkańcy Poznania, ale i goście Novotelu Poznań. Ponownie, bo w 2007 r. w „Galerii pod Psem” wystawiono „Ptaki”. W ramach działalności pracowni zostały wydrukowane kartki pocztowe, na których umieszczone zostały prace wykonane w glinie z nadrukiem „Pomagam zwierzętom”. Część kartek została przekazana Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Poznaniu. Od 2005 r. prace wypalane są w pracowni, co pozwala zobaczyć cały proces tworzenia w glinie.

ZOBACZ zdjęcia w galerii

Wystawy:

  1. „Glina, jej możliwości i co dalej”, 1999
  2. „Cztery pory roku”, 2000
  3. „Zabawa”, 2001
  4. „Widownia”, 2002
  5. „Uczta”, 2003
  6. „Spirala zwierząt” – Galeria pod Psem w Poznaniu, Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, 2004
  7. „Siedem bram”, 2005
  8. Wystawa indywidualna Natalii Konował „Ogród przyjaźni”, 2006
  9. „Ptaki” Galeria pod Psem w Poznaniu i „Galeria w Pałacu” w Murowanej Goślinie, 2007 r.