home

Nagroda dla goślińskiego Ośrodka Kultury

28 stycznia br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Była to jego IX edycja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie po raz kolejny stanął w szranki konkursu, zgłaszając 4 projekty: Jarmark św. Jakuba, I Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, Ekologiczną Wioskę Artystyczną w Długiej Goślinie oraz projekt „Odrodzenie i ochrona oryginalnej tradycyjnej muzyki Ziemi Goślińskiej w oparciu o repertuar wybitnego twórcy ludowego Stanisława Czarneckiego”. Nagrodę – w wysokości 25 tysięcy złotych – otrzymał właśnie ten ostatni.

Wręczenia dokonały Krystyna Poślednia – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ewa Hoffmann – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagrodę odebrała mocna grupa goślinian: Arleta Włodarczak – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Wojciech Wietrzyński – animator ruchu flażoletowego w naszej gminie, Marzenna Karbowska – prowadząca zespół folklorystyczny „Goślinianie”, Maciej Rychły – muzyk kwartetu „Yorgi” – odkrywca muzyki Stanisława Czarneckiego oraz Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki.

Zespół flażoletowy ze Szkoły Podstawowej w Białężynie oraz zespół folklorystyczny „Goślinianie” poproszony został przez organizatorów uroczystości o występ artystyczny. Młodzież – pod okiem Wojciecha Wietrzyńskiego i przy wtórze śpiewu Marzenny Karbowskiej zaprezentowała 3 utwory, w tym jeden z choreografią, udowadniając zgromadzonym, że nagroda została przyznana w pełni zasłużenie.

Uzyskana kwota częściowo pokryje koszty związane z tegoroczną edycją koncertu „Stanisław Czarnecki In Memoriam”, który odbędzie się 3 października.

Wyróżnionym gratulujemy, życząc jednocześnie dalszego doskonalenia artystycznego warsztatu.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl