Goślińskie Chabry na Wielkopolskim Festiwalu Ludowych Zespołów Spiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich