home

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Eliminacje Gminne do XV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Czerwonak 2010 , odbyły się 5 maja 2010 r. w sali Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 16.

Nie zapomniane i żywe hity jakimi są piosenki przedszkolne, ubarwione wspaniałymi strojami a przede wszystkim brawurowo wykonane sprawiły występującym jak i słuchającym wspaniała ucztę muzyczną.

W Eliminacjach Gminnych wzięły udział dzieci z Przedszkola: „Promyk”, „Słoneczko”, Groszek”, Klubu Przedszkolaka, Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 i „Leśnych Skrzatów” z Przebędowa. Wszystkim wykonawcom chcielibyśmy złożyć serdeczne gratulacje, a rodzicom i opiekunom wyrazy uznania i podziękowania. Dzieci były doskonale przygotowane, repertuar adekwatny do wieku wykonawcy.
Dlatego oceniającym było trudno wyłonić zwycięzców. Jury w składzie Mateusz MJ Sibilski i Agnieszka Szymańska – Wojtera postanowiło po wysłuchaniu 26 prezentacji, wyróżnić Elizę Sadik, Jana Łęckiego, Natalię Tańską i Julię Trojanowską.

Nominowało do dalszego etapu Kacpra Gasika, Oliwię Giersig, Nawojkę Ślusarską i Julię Trepińską. Ta czwórka będzie reprezentować naszą gminę na Eliminacjach Powiatowych, które odbędą się 7 maja 2010 r. w naszym ośrodku kultury. Nominowanym gratulujemy i trzymamy kciuki życząc udanych dalszych występów.