home

Narodowy Dzień Życia

Narodowy Dzień Życia – obchodzony co roku 24 marca, uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do rodzicielstwa oraz ochrona życia poczętego.

dzienzycia_6253.jpg 

dzienzycia_6271.jpg 

W naszej gminie dzień ten obchodzony był  po raz szósty. Konferencje tematyczne odbywają się w Długiej Goślinie, tematem  tegorocznej było hasło  obchodów Narodowego Dnia Życia „Pamiętaj dajesz przykład!”. Debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. Jako pierwszy głos zabrał ks. proboszcz  Piotr Skoczylas z Długiej Gośliny. Później ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz mówił na temat  aktualności encykliki papieża Jana Pawła II  „Evangelium Vitae”. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są takie wartości jak miłość, a także wzajemne zrozumienie, wsparcie i poświęcenie dla rodziny.

dzienzycia_6272.jpg 

dzienzycia_6281.jpg 

Statystykę dotyczącą liczby mieszkańców, narodzin, zgonów, zawartych małżeństw kościelnych i cywilnych oraz wiele innych danych, przedstawiła pani  Aleksandra Pilarczyk kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Wynika z niej wzrost liczby mieszkańców, wzrost liczby urodzeń, spadek liczby zgonów. Spadła liczba rozwodów i ślubów, optymistyczne jest to że oprócz młodych ludzi mieszka też u nas spore grono ludzi po dziewięćdziesiątce.
Głównym  punktem  programu było wystąpienie dwóch matek. Ich bardzo osobiste i poruszające wyznania o tym jak w życiu codziennym być przykładem dla swoich dzieci  zrobiły duże wrażenie na słuchaczach. 
Na koniec Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy w interesujący sposób dokonał podsumowania konferencji.

dzienzycia_6287.jpg

 

Uroczystość zakończyła msza święta  z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z udziałem  ks. Piotra Skoczylasa i ks. Marka Chmary w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.

 

Arleta Włodarczak