„Jakie to wszystko ciekawe, Stefek Burczymucha, strasna zaba”