home

„ZNANE TWARZE PORTRETY GOŚLINIAKÓW”

W piątek 28 października 2016 r. w „Galerii na Wzgórzu” w ośrodku kultury przy ul. Mściszewskiej 10 odbył się wernisaż prac Ireny Dukat pt. „ZNANE TWARZE PORTRETY GOŚLINIAKÓW”. Po dwóch latach od powstania pomysłu na sportretowanie Gośliniaków długo oczekiwane portrety ukazały się oczom widzów. „Przedstawione osoby to Ci, dla których Ziemia Goślińska i jej mieszkańcy nie są lub nie byli obojętni”, pisze Irena Dukat w katalogu do wystawy. Ekspozycja składa się z czterdziestu pięciu prac na papierze, wykonanych w technice rysunku ołówkiem. Autorka w portretach Gośliniaków szuka prawdy w ich twarzach i pozwala widzom zajrzeć im w oczy, ku pamięci, z wdzięczności, szacunku i zwykłej sympatii. Przedstawia osoby żyjące współcześnie jak i postacie już historyczne wiążąc je węzłem pamięci w sercu poza czasem i przestrzenią. Powiedzenie „uwiecznić kogoś w portrecie” tutaj się materializuje. Na otwarcie przybyło wielu miłośników talentu autorki, rodzina, znajomi, przyjaciele i osoby sportretowane przez autorkę. Gratulacje, wyrazy uznania i kwiaty złożył burmistrz Dariusz Urbański, którego portret można również obejrzeć. Specjalnym medalem z okazji XXX – lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Gośliniacy” w dowód uznania uhonorował autorkę jego prezes i radny Powiatu Poznańskiego Stanisław Woźniak. Długa kolejka do Pani Ireny z gratulacjami, kwiatami i upominkami uzmysłowiła jak ważną rolę pełni Ona dla wielu ludzi jako artystka. Otwarcie było wspaniałą okazją do spotkania i poznania bohaterów portretów i wspomnienia Gośliniaków już nieobecnych wśród nas.

Irena Dukat mieszka i pracuje artystycznie w Murowanej Goślinie. Od kilku lat bierze udział w spotkaniach pracowni sztuki w goślińskim ośrodku kultury. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych. Ta wystawa jest jej drugą indywidualną wystawą, po jej debiucie w 2013 roku zatytułowanym „Spełnia się marzenie”, który mogliśmy oglądać w „Galerii na Wzgórzach” w Klubie Osiedlowym. W pracy artystycznej zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Tworzy portrety, pejzaże, maluje kwiaty, dzieci, zwierzęta, przyrodę. W jej pracach widać silny związek z naturą. Sztuka towarzyszy jej w życiu od najmłodszych lat. Cały czas podnosi swoje umiejętności warsztatowe, sięga po nowe techniki, nie boi się wyzwań. O pasji Ireny Dukat powstał film dokumentalny pt. „Sześciu Wspaniałych”, zrealizowany przez Fundację Surgere, w którym autorzy przybliżają sylwetki sześciu artystów zajmujących się różnego rodzaju działaniami twórczymi. Pani Irena Dukat zdradza widzom najskrytsze sekrety swojej pasji.

Wystawę można zwiedzać do 25 listopada od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

Bartłomiej Stefański
Fot. Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier