home

78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

78 lat temu rozpoczął się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości.

Data 1 września na zawsze będzie kojarzyła się nie tylko z punktem zwrotnym historii świata, ale i z pamięcią kolejnych pokoleń o dziesiątkach milionów poległych żołnierzy i cywili. Z inicjatywy Burmistrza Dariusza Urbańskiego obchody rocznicy w Murowanej Goślinie miały inny niż dotychczas charakter.

Rozpoczęto je mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba Apostoła, koncelebrowali ją goślińscy kapłani: Proboszcz ks. Sławomir Jessa, ks. Łukasz Abram i ks. Karol Łybek. We mszy św. udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy. W homilii ks. Karol Łybek snuł rozważania i pytał: Czy dzisiaj byłbym gotów oddać życie za wolność Ojczyzny? Czy wolność jest wśród nas, czym jest patriotyzm? Jak wykorzystujemy wolność? Podkreślił, że słowa św. Jana Pawła II o wolności, która jest nam nie tylko dana, ale i zadana są ponadczasowe.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, na placu Powstańców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP po batutą Mateusza Sibilskiego odegrała hymn państwowy, następnie trębacze zagrali hejnał naszego miasta.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, który przypomniał odwagę i poświęcenie bohaterów, rozpacz po utracie bliskich osób, koszmar nie tylko dla żołnierzy walczących na froncie, ale też ludności cywilnej. Podkreślił: „To nasza misja, aby nie dopuścić do podobnej tragedii w przyszłości, żeby ta najwyższa ofiara naszych przodków, którzy ginęli w II Wojnie Światowej, nie poszła na marne. Jestem przekonany, że aby spełnić tę misję musi nam być bliżej do wspólnoty niż podziałów. Szanujmy poległych, pomordowanych i tych, którzy przeżyli czas wojny, ale też szanujmy pokój w Europie i na całym świecie.”

Potem delegacje różnych środowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje i instytucje) złożyły wiązanki pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Wieniec od mieszkańców miasta i gminy złożyli: Burmistrz Dariusz Urbański, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kaniecki, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Szymon Pędziński i członkowie Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych: Daniela Kuś, Rafał Pers.

Arleta Włodarczak

Zdjęcia: Tomasz Mizgier