home

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

II wojna światowa, to największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. (w Europie do 8/9 maja 1945 roku). Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło 1.7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

W dniu 1 września br. gminne obchody 80. rocznicy wybuchu tej najtragiczniejszej z wojen tradycyjnie rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba Apostoła koncelebrowaną przez ks. dziekana Sławomira Jessę, ks. Piotra Szymkowiaka i ks. prof. Andrzeja Bogdanowicza. Na mszy św. obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy naszej gminy. Po nabożeństwie. uczestnicy uroczystości udali się na plac Powstańców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego odegrała hymn państwowy, zagrano też hejnał naszego miasta. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański w uroczystym przemówieniu nawiązał do historii wojny, podkreślił że prawie każda polska rodzina ma swoje osobiste, tragiczne historie związane z wojną.

W imieniu Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Murowanej Goślinie głos zabrał Prezes Apoloniusz Twaróg. Oddał hołd poległym w czasie wojny żołnierzom z Ziemi Goślińskiej, a orkiestra zagrała utwór „Śpij kolego”. W dalszej części swojego wystąpienia przypomniał o społecznej inicjatywie budowy pomnika dla upamiętnienia poległych Powstańców Wielkopolskich, żołnierzy poległych w walkach wrześniowych 1939 r. i ofiar terroru hitlerowskiego. W kwietniu 1966 roku powołano Komitet Budowy Pomnika z przewodniczącym ZBOWID-u Janem na Twarogiem na czele, pozyskano środki finansowe od zakładów pracy, rzemieślników i darczyńców prywatnych; pomnik odsłonięto 7 września 1969 r.

Obecny na uroczystości Mirosław Grzędowski Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczył Dariuszowi Urbańskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina odznaczenie „Za Wybitne Zasługi dla ZKRP”
oraz Bogusławowi Frąckowiakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP”.

Delegacje szkół, stowarzyszeń, organizacji i instytucji złożyły wiązanki pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Na zakończenie uroczystości zabrzmiała piosenka Sławy Przybylskiej „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier