home

Grand Prix dla Canzony na konkursie w Rawiczu

Chór Dziewczęcy Canzona 9 listopada br. wziął udział w II Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach – zespołów folklorystycznych, chórów dorosłych oraz chórów dziecięcych. W konkursie wzięło udział 11 zespołów i chórów m. in. z Wrocławia, Zielonej Góry, Trzebnicy i Rawicza.
Organizatorem Konkursu był Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr, Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Dom Kultury w Rawiczu.
Konkurs odbył się pod patronatem Narodowego Forum Muzyki oraz Starosty Rawickiego.

Nasze młode chórzystki zaprezentowały ciekawy i zróżnicowany repertuar pieśni patriotycznych. Canzona wygrała najwyższą punktacją zdobywając Złoty Dyplom w kategorii chórów dziecięcych oraz Grand Prix konkursu.
Bardzo dziękuję w tym miejscu rodzicom chórzystek, którzy wspierają swoje dzieci. Uczestnictwo w chórze pomaga między innymi kształtować uczucia patriotyczne oraz wzmacnia identyfikację z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.

Adrianna Wtorkowska Kubińska

Zdjęcia: Włodzimierz Jędrzejczak