home

Świętowanie niepodległości

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęło się w Murowanej Goślinie 9 listopada 2019 r. Strzelaniem Niepodległościowym, zorganizowanym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie na strzelnicy brackiej. Ufundowano kilka tarcz:

  1. Tarczę Niepodległościową – 1 miejsce Krzysztof Stemplewski,
  2. Tarczę Memoriałową por. Jana Twaroga – 1 miejsce Karol Stern
  3. Tarczę Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 miejsce Mateusz Olejniczak
  4. Tarczę Służb Mundurowych – 1 miejsce Łukasz Kusiakiewicz (w strzelaniu wzięli udział; reprezentanci Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, OSP Murowana Goślina, OSP Uchorowo, OSP Rakownia, OSP Białężyn, OSP Nieszawa, Nadleśnictwa Łopuchówko i Leśnego zakładu Doświadczalnego.
  5. Tarczę dla Pań –  1 miejsce Wirginia Perczyńska

Kura strącił Maciej Przybylski.

W wigilię Święta Niepodległości 10 listopada w auli przy ul. Mściszewskiej odbył się koncert w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Capella Zamku Rydzyńskiego to kwintet instrumentów dętych blaszanych – dwie trąbki, róg, puzon, tuba. Zespół powstał w październiku 1985 roku przy rezydencji króla Stanisława Leszczyńskiego w Zamku SIMP w Rydzynie. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest trębacz Mieczysław Leśniczak. Zespół tworzą absolwenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Koncert rozpoczął się Polonezem Karola Kurpińskiego, później zabrzmiały pieśni patriotyczne, które publiczność śpiewała razem z solistą Sławomirem Olgierdem Krammem. W drugiej części zespół zaprezentował przeboje muzyki rozrywkowej. Znakomity koncert w wykonaniu profesjonalnych muzyków spotkał się z owacyjnym przyjęciem publiczności.

11 listopada w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. dziekana Sławomira Jessę i goślińskich proboszczów. W homilii ks. Piotr Szymkowiak, proboszcz Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa snuł rozważania na temat znaczenia dla nas słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu Powstańców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP po batutą Mateusza Sibilskiego odegrała hymn państwowy, następnie trębacze zagrali hejnał naszego miasta.

Burmistrz Dariusz Urbański w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wolności i pamięci o bohaterach, którzy oddali życie za tą wolność. Zaakcentował trzydziestolecie pełnej wolności w naszej ojczyźnie i upadek Muru Berlińskiego, mówił też o współczesnym patriotyzmie.

Potem delegacje czterdziestu różnych środowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje i instytucje) złożyły wiązanki pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Wieniec od mieszkańców miasta i gminy złożyli: Burmistrz Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Popiak i Wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski.

Ostatnim akcentem obchodów Narodowego Święta Niepodległości był wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep „Wzgórze” Związku Harcerstwa  Rzeczypospolitej. Na świecznisku zapłonęło 101 świec, przedstawicie różnych pokoleń i środowisk śpiewali wspólnie popularne utwory. W wieczorze wzięła udział posłanka Jadwiga Emilewicz z dziećmi. Okolicznościową gawędę, zakończoną pytaniem skierowanym do uczestników: „A za co ja kocham moją ojczyznę”? wygłosił podharcmistrz Wojciech Pająkowski.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Ryszard Pomin

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości:

  • Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. dziekanowi Sławomirowi Jessie i proboszczom goślińskich parafii
  • Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
  • Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie
  • Goślińskiemu Szczepowi ZHR „Wzgórze”,
  • Eugeniuszowi Tomickiemu, Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Murowanej Goślinie