home

Jesień malowana wierszem

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, które interesują się sztuką recytacji i chcąc zachęcić je do czytania oraz lepszego rozumienia utworów wierszowanych nasz ośrodek kultury organizuje konkursy recytatorskie. Dzięki konkursom dzieci lepiej poznają i rozumieją poezję, poeci stają się im bardziej bliscy.

Tym razem spotkaliśmy się w ramach Gminnego Konkursu Recytatorskiego JESIEŃ, który odbył się 20 listopada br. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych, wzięło w nim udział czterdzieści dwoje uczestników.

Jury w składzie: Arleta Włodarczak – przewodnicząca, Agnieszka Szymańska-Wojtera postanowiło przyznać:

w grupie najmłodszej (uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)

  • 1 miejsce Judycie Wachowskiej ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
  • 2 miejsce Zosi Piotr ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
  • 3 miejsce Lenie Radziszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie

oraz wyróżnić Aleksandrę Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

w grupie młodszej (uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej)

  • 1 miejsce Mai Molendzie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
  • 2 miejsce Karolinie Szwedzie ze Szkoły Podstawowe nr 1 w Murowanej Goślinie,
  • 3 miejsce Zosi Krankiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie

oraz wyróżnić Marię Kozłowską i Adama Hildebrandta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

w grupie starszej (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej)

  • 1 miejsce Edycie Kądzielawie ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie,
  • 2 miejsce Kai Różyckiej ze Szkoły Podstawowe nr 2 w Murowanej Goślinie,
  • 3 miejsce Marcelinie Fic ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Dziękujemy za udział wszystkim adeptom władania słowem. Jesteście wszyscy wspaniali i doceniamy ogrom pracy jaką włożyliście w prezentację. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom, że razem z nami pomagacie rozwijać talenty aktorskie i recytatorskie naszych dzieciaków.

A naszej etatowej Przewodniczącej – Doni Boch, która nie mogła z nami być życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia wiosną.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier