home

Historia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie został otwarty 29 listopada 1977 r.

MGOK to nie tylko instytucja, której celem jest szerzenie kultury oraz organizowanie form i imprez oświatowo-kulturalnych, ale także (nawet może u zarania dziejów przede wszystkim) obiekt, którego oczekiwało całe społeczeństwo, a najbardziej goślińska młodzież. Duża aktywność młodych ludzi w latach 70-tych na pewno przyspieszyła powstanie gminnej placówki kulturalnej. Organizowane wówczas przez nich koncerty, zabawy, dyskoteki i wystawy potrzebowały odpowiedniego miejsca dla swego spełnienia. W nowej placówce pojawiło się niemal od razu wiele nowych form, nie praktykowanych wcześniej w naszym mieście. Powstał klub szachowy, Społeczne Ognisko Artystyczne, zespół śpiewaczy emerytów i rencistów, a także pracownia plastyczna. Narodziny nowego centrum kultury pociągnęły za sobą rozwój wielu form działalności kulturalnej. Jak to bywa, nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Są jednak i takie, które funkcjonują do dziś.

Pierwszym dyrektorem MGOK, który od otwarcia placówki kierował nią, został Wojciech Garczarek. Był on tym, który zbudował podwaliny funkcjonowania goślińskiego ośrodka kultury. W 1989 r. pałeczkę dyrektorską przejął Witold Giersig, uprzednio pracujący kilka lat w ośrodku kultury jako instruktor. W latach 1993–2003 dyrektorem MGOKiR był Leszek Rewers. W roku 2002 został zmieniony statut MGOKiR, w wyniku tej zmiany dyrektora wyłania się w drodze konkursu i powołuje na pięcioletnią kadencję. Pierwszym dyrektorem wybranym według nowych zasad, została w 2003 r. Lucyna Bełch. W 2008 roku ponownie odbył się konkurs na dyrektora, została nim Arleta Włodarczak, związana od kilkunastu lat z ośrodkiem. Lata kierowania placówką przez kolejnych dyrektorów stanowią specyficzne okresy, w których poszczególni „szefowie” odcisnęli swoje piętno na materii, jaką jest to, co nazywamy kulturą goślińską. Każdy z nich realizował swoją politykę kulturalną, a ich suma stanowi cały kulturalny dorobek  MGOKiR.

Przez pierwsze lata istnienia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury tworzył Dom Kultury przy ul. Poznańskiej 16, do którego w 1978 r. dołączył Wiejski Dom Kultury w Długiej Goślinie. W 1980 roku odbyła się pierwsza edycja Biegu Weteranów (obecnie najstarszej imprezy cyklicznej). Poszerzenie oferty MGOK o działalność związaną ze sportem i wypoczynkiem, a następnie przejęcie Ośrodka Rekreacyjnego w Kamińsku, skłoniło w 1988 r. kierownictwo MGOK do zmiany statutu oraz nazwy firmy na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. W 1990 r. MGOKiR przejął administrowanie Stadionem Miejskim przy ul. Mściszewskiej. Na tym nie zakończył się rozwój bazy kulturalnej w naszej gminie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza oraz wsi Uchorowo, zadbano też o utworzenie w tych miejscach nowych placówek kulturalnych. Tak powstał Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza” oraz Klub Wiejski w Uchorowie (1995 r.) jako filie MGOKiR. Rozwój zaplecza lokalowego i technicznego spowodował poszerzenie działalności ośrodka o nowe inicjatywy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Wokół tych obiektów natychmiast pojawiły się grupy osób zainteresowanych urozmaiceniem oraz podnoszeniem poziomu życia duchowego w swoim miejscu zamieszkania. MGOKiR obok wielu nowych i ciekawych stałych form działalności, takich jak: Pracownia Modelarska, Klub Strzelecki, Galeria na Wzgórzach, zespoły taneczne, zespoły muzyczno–wokalne, Klub Seniora, Pracownia Rzeźby i Ceramiki, Chór Dziewczęcy „Canzona”, Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”, Zespół Śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry” oraz różnych form związanych z recytacją czy teatrem, może pochwalić się bardzo szerokim wachlarzem imprez cyklicznych, kierowanych do szerokiego grona odbiorców. W 2001 r. z majątku, którym administrował ośrodek, wydzielono Stadion Miejski i Ośrodek Rekreacyjny w Kamińsku. W 2002 r. Wiejski Dom Kultury w Długiej Goślinie został przekazany w administrowanie szkole podstawowej.

MGOKiR miał lata lepsze i lata gorsze, jednak w całym  okresie stanowił centrum kultury goślińskiej. Instytucja nasza miała swój udział w każdym znaczącym wydarzeniu kulturalnym, które „nawiedziło” naszą gminę. Co roku od powitania Nowego Roku do Wigilii i Sylwestra przez wszystkie miesiące realizowała różne formy aktywności kulturalnej skierowanej do społeczeństwa Murowanej Gośliny.

W 1997 r. zorganizowany został jubileusz 20-tych urodzin MGOKiR. Obchody tego jubileuszu stanowiły podsumowanie dorobku kulturalnego dwóch dziesiątek lat. W czasie uroczystego spotkania uhonorowano ludzi, którzy poświęcili wiele lat życia na rzecz rozwoju goślińskiej instytucji kultury. Należy wymienić te osoby, które zostały wyróżnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Czesława Korzonka, byli to: Władysław Krzysztoń, Benedykt Majchrzak, Elżbieta Wtorkowska, Wojciech Garczarek, Witold Giersig, Marek Derbich i Leszek Rewers. Oprócz nich podziękowano wieloletnim pracownikom ośrodka, sponsorom i firmom współpracującym w organizowaniu imprez i wielu różnych zdarzeń kulturalnych. Przedstawiono również retrospektywną wystawę fotografii obejmującą 20 lat działalności, można było oglądać prace plastyczne artystów wystawiających w Ośrodku w ciągu 20 lat. Po pięciu latach obchodzono srebrny jubileusz Ośrodka Kultury. Uroczystościom towarzyszyły: wystawa prac dzieci z pracowni plastycznych, wystawa afisza informacyjnego i kalendarium obejmujące 25 lat działalności. Podziękowano pracownikom, współpracownikom i  przyjaciołom. Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki  przekazał wszystkim pracownikom  symboliczne słoniki na szczęście.

Ośrodek przez wszystkie lata rozwijał się i poszerzał ofertę dla wszystkich grup wiekowych chcących aktywnie spędzać czas i tworzyć dorobek kulturalny gminy. Niektóre proponowane przez nasz Ośrodek formy działalności, z czasem poszerzyły swój zasięg. Tak było z konkursem recytatorskim „Wiosenne Przebudzenie”, który był najpierw gminny, potem międzygminny, a od 1999 r. jest konkursem powiatowym. W okresie tym rozwinęły się dwie nowe i o dużym zasięgu formy działalności MGOKiR. Jest to aktywność muzyczna dzieci i młodzieży w ramach ruchu flażoletowego oraz cała sfera działań w sekcji modeli samochodów zdalnie sterowanych. Ośrodek wzbogacając się o te formy aktywności stworzył kilka nowych, atrakcyjnych imprez, które przyjęły się w środowisku, a także stały się  imprezami promocyjnymi miasta i gminy. Wystarczy wspomnieć Pyrkosz Gośliński, Folkową Jesień czy Warsztaty Flażoletowe. Znamienne jest to, że w ciągu ostatnich lat w ramach tych form edukacją muzyczną objętych zostało ok. 2000 dzieci i młodzieży z całej gminy. Także organizacja imprez typu Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli Samochodów RC na torze asfaltowym czy Mistrzostwa Polski na torze terenowym spowodowała, że Murowana Goślina jest rozpoznawalna od morza do Tatr.

W ostatnim okresie powstały nowe zespoły artystyczne: Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”, który w ciągu kilku lat osiągnął wysoki poziom wykonawczy, dziecięcy Teatrzyk „Zielona Goś’, młodzieżowe „Gang Marcina” i „Karamba”. Przy ośrodku kultury działają też zespoły, które funkcjonowały wcześniej w innych strukturach np. Orkiestra Dęta OSP, Chór  Mieszany „Vocantes”, zespół wokalny w Długiej Goślinie. Obecnie ośrodek kultury prowadzi kilkanaście zespołów artystycznych (muzyczne, teatralne, taneczne), kilkanaście sekcji – m.in. plastyczne, muzyczne, modelarskie, gier umysłowych, fotograficzna, literacka, ponadto rytmika, aerobik; organizuje kilkadziesiąt różnorodnych imprez w roku. W 2003 r. zrezygnowano z organizowanych od 1994 r. Dni Miasta, zastąpiono je Jarmarkiem św. Jakuba. Pomysłodawcą tej nowej formuły był, mieszkający w pobliskiej Długiej Goślinie, reżyser Robert Skolmowski. Jarmark to najbardziej znana i największa obecnie impreza naszej gminy. Jarmark św. Jakuba to wielkie plenerowe widowisko organizowane co roku pod innym hasłem (średniowiecze, okres międzywojenny, 100-lecie kolei, pojazdy, kultura romska).
Od 2004 r. Ośrodek Kultury realizuje cykl imprez letnich skierowanych do mieszkańców i przebywającym na terenie gminy gości, pod nazwą „Murowane lato”. W jego skład wchodzą Targ Wiejski w Boduszewie, Wianki – Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej w Mściszewie, Festiwal „Musica sacra, musica profana” w Długiej Goślinie, Jarmark św. Jakuba, Pożegnanie lata nad Jeziorem Kamińsko, Dożynki Gminne.

Najwyższym poziomem artystycznym może poszczycić się Letni Festiwal Muzyczny „Musica sacra, musica profana”. W XVII-wiecznym drewnianym kościele w Długiej Goślinie odbywają się dwa koncerty złożone z części sakralnej i świeckiej. Ranga festiwalu jest bardzo wysoka, o czym świadczą występy najwybitniejszych polskich artystów (m.in. Waldemar Malicki, Konstanty Andrzej Kulka, Wiesław Prządka, kwartet Prima Vista). Przypomnijmy, że pomysłodawcą festiwalu był również reżyser Robert Skolmowski oraz Tomasz Raczkiewicz.

Przed kilku laty zainicjowano koncerty noworoczne, obchody międzynarodowych dni teatru, tańca i muzyki, warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, spotkania regionalistów oraz cykliczne imprezy pod nazwą „Kulturalne Szabada” z udziałem gwiazdy świata artystycznego, z występami miejscowych zespołów dziecięcych i młodzieżowych. W cyklu „Szabada, spotkanie z….” gościli u nas: Michał Grudziński, Sebastian Konrad, Krystyna Feldman, Hanna Banaszak, Bogdan Smoleń, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Wodecki, Juliusz Kubel i Jacek Hałasik. Pomysłodawcą imprezy jest Marcin Matuszewski.

Ośrodek Kultury jest znaną instytucją o wielkim zasięgu oddziaływania, do czego przyczyniły się nowe formy promocji. Jest bardzo dobrą wizytówką miasta i gminy Murowana Goślina.

O tym, że ośrodek kultury w Murowanej Goślinie jest przodującą placówką tego typu w Wielkopolsce, świadczą nagrody w dorocznych konkursach „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2004 r. nagrodę 10 tys. zł otrzymał Jarmark św. Jakuba, wyróżnienie festiwal w Długiej Goślinie, w 2005 r. ponownie Jarmark św. Jakuba zdobył 10 tys., w 2006 r. Pyrkosz Gośliński otrzymał nagrodę 20 tys. zł, a rajd turystyczny „Goślińskie Lofry” zdobył wyróżnienie, w 2008 roku nagrodzono projekt „Polski rok obrzędowy w wykonaniu zespołu Goślinianie” (7 tys. zł), a w 2009 w IX edycji konkursu projekt realizowany przez nasz ośrodek „Odrodzenie i ochrona oryginalnej tradycyjnej muzyki Ziemi Goślińskiej w oparciu o repertuar wybitnego twórcy ludowego Stanisława Czarneckiego” zdobył nagrodę 25 tys. zł. W 2006 r. Ośrodek Kultury otrzymał  certyfikat jakości za organizację imprezy biegowej – X Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie nadany przez kapitułę serwisu internetowego „Maratony Polskie”. Działające w naszym ośrodku zespoły artystyczne zdobywają nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Od 2002 r. w naszej gminie nadawane są przez specjalną kapitułę tytuły „Osobowości życia kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Wśród osób, które zostały uhonorowane, są także osoby związane z naszym Ośrodkiem: Władysław Krzysztoń (2002), Maria Nowak (2003), Elżbieta Wtorkowska (2005), Marek Derbich (2006) i Marzenna Karbowska (2008).

Główną pozycją w budżecie Ośrodka Kultury jest dotacja Gminy Murowana Goślina. Od kilku lat pozyskujemy też dodatkowe środki na finansowanie zadań m.in. z Powiatu Poznańskiego, Województwa Wielkopolskiego, a także różnych programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizację imprez wspierają również firmy i  osoby prywatne. W grudniu 2007 r. obchodziliśmy jubileusz 30 –lecia. Uroczystość została zorganizowana w auli Gimnazjum nr 1. Zaprezentowały się wszystkie zespoły artystyczne działające w naszym ośrodku. Były podziękowania, kwiaty, wzruszenia, tort o rozmiarach 2 m x 1 m i wiele pozytywnych emocji. Z tej okazji wydaliśmy folder ośrodka i kalendarz na 2008 rok.

Przez ponad 30 lat naszej działalności zmienił się nasz kraj, zmienił się świat i życie ludzi. Zmieniają się oczekiwania i zainteresowania naszych odbiorców. Uległy zmianie warunki działalności, zmieniały się formy i metody pracy Ośrodka Kultury. Nie zmienia się jedno – instytucja ta zawsze spełnia swe statutowe zadania w zakresie edukacji kulturalnej i organizacji imprez. Zawsze stara się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców – pełni wszak wobec nich usługową rolę. Ośrodek Kultury działa dla mieszkańców i dzięki współpracy z mieszkańcami. Obecnie. bazę lokalową MGOKiR stanowią: Dom Kultury przy Poznańskiej (parter), Klub Osiedlowy przy Nowym Rynku 8, Pracownia Rzeźby i Ceramiki , Klub Modelarski „Pirat” , Klub Modelarski „Passat”, Pracownia Fotograficzna, część pałacu przy ul. Kochanowskiego 23. W 2007 roku zlikwidowano Klub Wiejski w Uchorowie.

Jesteśmy w przededniu radykalnych zmian w zakresie bazy lokalowej – adaptacji pałacu Winterfeldów na cele kulturalne. Żywimy nadzieję, że w nowej siedzibie będziemy jeszcze lepiej wypełniać naszą misję w zakresie animacji kultury.