Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” w Murowanej Goślinie