home

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie

Kapelmistrz Mateusz Sibilski

Prezes Andrzej Kuźniewski

Orkiestra Dęta ma w Murowanej Goślinie ogromne tradycje – powstała w 1898 r. Jej założycielem oraz pierwszym kapelmistrzem był Jan Fiedler. W późniejszych latach dyrygowało nią wielu utalentowanych muzyków: Franciszek Pędziński, Benedykt Majchrzak. Na początku lat 90-tych, odchodzi ze względu na stan zdrowia, długoletni i zasłużony dyrygent p. Benedykt Majchrzak. Po nim na krótko batutę przejmuje p. Albin Koźlinka, lecz niestety również ze względów zdrowotnych odchodzi.

Jego następcą został p. Wiesław Pawlak z Piły, który z typowej orkiestry dętej grającej w rytmie marsza, przeobraża zespół w jazzband, grający znane standardy muzyki rozrywkowej. W tym czasie orkiestra bierze udział w wielu koncertach i przeglądach. W 1999 roku  na krótko dyrygenturę orkiestry przejmuje Piotr Pawlak, a w 2000 roku Michał Lawrens. Od 2000 r. do 2007 r. zespół prowadził Przemysław Neumann, absolwent dyrygentury symfonicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Orkiestra Dęta OSP jest znaną grupą na terenie Murowanej Gośliny i okolic. Brała udział w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Do najważniejszych osiągnięć orkiestry w ostatnim czasie zaliczyć trzeba: II nagrodę na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie; Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski na X Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych „O Złoty Róg” w Grodzisku Wielkopolskim; udział w II, III, IV i V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie, Swarzędzu, Buku i Przeźmierowie; udział w próbie ustanowienia Rekordu Guinnesa w konkurencji koncertu największej Orkiestry Strażackiej Świata na placu Piłsudskiego w Warszawie; występ w wielkim koncercie z okazji 80 urodzin Ojca Świętego w Wadowicach. Orkiestra gościła w Holandii oraz dwukrotnie odbyła tournée po Francji, zdobywając uznanie tamtejszej publiczności. W 2004 r. orkiestra wydała płytę prezentującą możliwości zespołu, który ma w swoim repertuarze utwory patriotyczne, wojskowe, kościelne (w tym kolędy), ludowe i rozrywkowe. Od września 2007 r. orkiestrą kierował Krzysztof Warguła w kwietniu 2008 roku pałeczkę dyrygencką przejął Mateusz Sibilski, absolwent dyrygentury symfonicznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Przy orkiestrze istnieje dziewczęcy zespół taneczny towarzyszący w trakcie przemarszów i koncertów.

Od 2005 r. orkiestra działa w strukturze Ośrodka Kultury

orkiestra-deta-osp.jpg