home

Zespół Śpiewaczy PZERiI Goślinianka

Dyrygent Marzenna Karbowska

Prezes PZERiI Elżbieta Wtorkowska

Zespół powstał w maju 1978 r. przy Klubie Seniora Oddziału Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie. Dyrygentem zespołu został Franciszek Wilczyński – wieloletni organista, kompozytor, przez ok. 50 lat dyrygent Chóru Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie. W 1981 r. pałeczkę dyrygencką przejął instruktor muzyki Benedykt Majchrzak. Od 1983 r. ”Goślinianka” brała udział w każdym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów i Chórów PZERiI, zdobywając nagrody bądź wyróżnienia. Uznaniem dużych zasług zespołu w rozwoju kulturalnym regionu było wręczenie w 1989 r. Medalu 600-lecia miasta. W 1991 r. zespół wziął udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych ARS 91. „Goślinianka” kilkakrotnie występowała na Festiwalu Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Województwa Wielkopolskiego w Skokach. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni patriotyczne, piosenki ludowe, biesiadne. „Goślinianka” jest zespołem mieszanym, liczącym ok. 30 osób. W marcu 2001 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia pracy artystycznej dyrygenta Benedykta Majchrzaka. Od września 2001 r. dyrygentem zespołu został Ryszard Janusz z Obornik. W maju 2003 roku zespół uroczyście obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Od września 2004 roku zespół prowadzi Marzenna Karbowska. W ciągu swojej 30-letniej działalności „Goślinianka” swoimi występami uświetniała wiele imprez i uroczystości na terenie gminy oraz powiatu i województwa. Zespół występował m.in. w Bydgoszczy, Poznaniu, Gnieźnie, Pobiedziskach, Skokach, Obornikach, Rogoźnie, Suchym Lesie, Złotnikach, Połajewie, Luboniu i Gostyniu. Obecnie w rodzinnym mieście zespół bardzo często uświetnia swym śpiewem imprezy takie jak: Goślińskie kolędowanie, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Targ Wiejski, Dożynki Gminne, Koncert Stanisław Czarnecki In Memoriam. „Goślinianka”  współpracuje z zespołami śpiewaczymi ,,Echo’’ ze Skoków, „Harfa” z Rogoźna oraz Klubem Seniora z Pobiedzisk. Zespoły te często się spotykają i wymieniają doświadczenia. Dyrygent Marzenna Karbowska w 2008 roku otrzymała statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy „Osobowość życia kulturalnego 2007”. W tym samym roku zespół uroczyście obchodził jubileusz 30 – lecia.

Zespół śpiewaczy „Goślinianka” swoją działalnością przyczynia się do wzbogacania pejzażu kulturalnego miasta i gminy Murowana Goślina.

goslinianka.jpg