Po pierwszym koncercie inauguracyjnym V Letniego Festiwalu Muzycznego w Długiej Goślinie