O Izbie

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej jest placówka kulturalną odpowiedzialną za opiekę nad spuścizną historyczną ziemi goślińskiej.

Zadaniem jej jest upowszechnianie tradycji, kultury i historii obszarów gminy Murowana Goślina, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz badawczej a także gromadzenie i eksponowanie lokalnych zbiorów muzealnych. Izba Regionalna koordynuje także liczne projekty o tematyce historycznej mające miejsce na terenie miasta i gminy, współpracując w tej dziedzinie ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami.

Obecnie Izba Regionalna mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 (I piętro).

Kontakt: tel. 722 089 100, e-mail: izba.regionalna@murowanydomkultury.pl

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek9.00-13.00
wtorek9.00-13.00
środa9.00-13.00
czwartek13.00-18.00
piątek9.00-13.00

 

Pierwsza siedziba Izby Regionalnej
Pierwsza siedziba Izby Regionalnej
Ekspozycja w pierwszej siedzibie Izby Regionalnej
Ekspozycja w pierwszej siedzibie Izby Regionalnej

Historia Izby

Postulaty powołania w Murowanej Goślinie własnej instytucji mającej zadbać o opiekę nad lokalną spuścizną historyczną pojawiały się od początku lat osiemdziesiątych XX stulecia. Zostały one publicznie zaprezentowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Goślińskiej, na czele którego stał Mieczysław Glaziński, działacz społeczny i regionalista, wywodzący się z rodziny od pokoleń zamieszkującej Murowaną Goślinę. Projekt utworzenia placówki upowszechniania tradycji i kultury regionalnej był jednym z postulatów Towarzystwa w związku z przygotowaniami do rocznicy 600-lecia miasta, której obchody planowane były na rok 1989. Dzięki staraniom zarządu Towarzystwa idea stała się faktem: decyzją Rady Narodowej Miasta i Gminy nr 12/III/88 z dnia 11 listopada 1988 roku zadecydowano o utworzeniu Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej.

Nowo powołana instytucja miała pod względem organizacyjnym podlegać pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, jednakże ostatecznie – z dniem 28 kwietnia 1989 roku – weszła w skład struktur organizacyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina. Pierwszym kustoszem Izby Regionalnej wybrano Norberta Kulse – nauczyciela historii z wieloletnim stażem, aktywnego regionalistę, członka zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej. Siedzibą Izby Regionalnej stał się narożny budynek przy pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kochanowskiego, przydzielone pomieszczenie zostało należycie przygotowane i wyposażone do pełnienia podstawowych zadań dzięki pomocy Urzędu Miasta i goślińskiego środowiska rzemieślników.

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej zainaugurowała swe działanie 9 maja 1989 roku. Tego dnia nowa placówka po raz pierwszy udostępniła swoje podwoje przed rzeszami miejscowego społeczeństwa. Uroczyste otwarcie było jednym z głównych punktów obchodów 600-lecia Murowanej Gośliny. Poprzez swoją działalność Izba Regionalna szybko stała się ważnym ośrodkiem upowszechniania historii i kultury terenów należących do ziemi goślińskiej. Dzięki licznym darowiznom i depozytom przekazanym przez ofiarnych mieszkańców miasta i gminy, zbiory Izby stale wzrastały, powiększając zasoby eksponatów, udostępnianych wszystkim zainteresowanym podczas licznych wystaw w jej pomieszczeniach. Zadaniem Izby Regionalnej miało być od początku jej istnienia gromadzenie eksponatów materialnych, źródeł pisanych, relacji i pamiątek dotyczących historii i tradycji regionu, a także upowszechnianie wiedzy o ziemi goślińskiej poprzez stałą ekspozycję zbiorów oraz cykliczne i okolicznościowe wystawy.

Ratusz przy placu Powstańców Wielkopolskich
Ratusz przy placu Powstańców Wielkopolskich

Owocną działalność Izby Regionalnej przerwał pożar, który wybuchł w budynku przez nią zajmowanym (w pomieszczeniu na piętrze nad Izbą) 9 listopada 1996 roku. Mimo wielkiego zagrożenia żaden z eksponatów nie uległ zniszczeniu. Część z nich została wyniesiona, a pozostałe zabezpieczono przed całkowitym zalaniem wodą. Po akcji gaśniczej niektóre eksponaty trzeba było oczyścić, osuszyć, i doprowadzić do stanu, w którym mogły być nadal przechowywane. Uszkodzenia spowodowane przez pożar (budynek w którym mieściła się Izba Regionalna utracił dach) uniemożliwiły dalsze użytkowanie dotychczasowej siedziby. Zbiory Izby oraz wyposażenie zostały przeniesione do dwóch pomieszczeń znajdujących się przy pl. Powstańców Wielkopolskich, w budynku na tyłach goślińskiego ratusza.

Zastępcze miejsce stało się następną siedzibą Izby. W uzyskanym pomieszczeniu Izba Regionalna działała do 2003 roku. Wówczas to, w związku z przenosinami do kompleksu ratuszowego goślińskiej Biblioteki Publicznej, Izba Regionalna uzyskała swą kolejną siedzibę w wyremontowanych pomieszczeniach po byłej aptece, która zajmowała parterowe prawe skrzydło ratusza. W tym reprezentacyjnym miejscu Izba funkcjonowała do czasu generalnej przebudowy swojej siedziby, rozpoczętej w 2007 roku.

Na czas prac remontowych Izbę pomieszczono na początku w malutkim pokoiku na pierwszym piętrze ratusza, na tyłach jego lewego skrzydła, a od lutego 2008 roku – w częściowo już odremontowanym pomieszczeniu oddziału dla dzieci goślińskiej Biblioteki, na pierwszym piętrze oficyny ratuszowej. Po zakończeniu prac związanych z przebudową ratusza Izba Regionalna znalazła się w nowych, już docelowych progach – zajęła całe prawe skrzydło pierwszego piętra wyremontowanego budynku. Nowe lokum składało się z dwóch połączonych ze sobą pomieszczeń – w jednym z nich znajdowało się biuro Izby oraz stanowisko pracy archeologa z Pracowni Archeologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, zajmującego się wykopaliskami na Radzimiu, w drugim eksponowana była wystała stała o dziejach ziemi goślińskiej. Do dyspozycji Izby oddano także obszerne hole ratuszowe, gdzie organizowane były wystawy tematyczne. Od 1 maja 2004 roku w Izbie Regionalnej zaczął pracę drugi kustosz – Dariusz Paprocki, historyk i regionalista.

Dzień 9 maja 2014 r. był dniem bardzo wyjątkowym i uroczystym dla Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. W ratuszu, siedzibie biblioteki, zebrali się zaproszeni goście, by celebrować 25. rocznicę powstania Izby. Spotkanie poprowadził pracownik Izby Dariusz Paprocki, ale chyba można śmiało powiedzieć, iż honory gospodarza pełnił Norbert Kulse. Pan Norbert ćwierć wieku temu uczestniczył w zakładaniu placówki i został pierwszym jej kustoszem. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, padło wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji. Pan Norbert był wyraźnie poruszony i szczęśliwy. Nie zabrakło wszakże słów uznania dla jego pracy i zaangażowania, a jubileusz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej to z pewnością również jego osobisty sukces i powód do dumy.

Rok 2015

Rok 2015 przyniósł duże zmiany w funkcjonowaniu Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej:

 • został zmieniony statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Izba organizacyjnie znalazła się w strukturze ośrodka kultury,
 • nastąpiła zmiana siedziby, nowe miejsce Izba znalazła w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego przy ul. Mściszewskiej 10,
 • kustoszem Izby został Marian Pflanz,
 • po wprowadzeniu nowego kustosza  z pracy w Izbie zrezygnował jej pierwszy kustosz Norbert Kulse.

Pracownicy Izby

 • 1989-2015Nobert KULSE

  Norbert Kulse

  Norbert Kulse, kustosz Izby Regionalnej w latach 1989-2015

  Urodzony w Gołańczy na Pałukach, na ziemię goślińską przybył po zakończeniu II wojny światowej. Absolwent Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu, ukończył także Studium Nauczycielskie w Poznaniu i Wyższe Studium Zawodowe – Historii w Zielonej Górze. Jako nauczyciel pracował w Białężynie i w Górce (pow. Oborniki), następnie przez wiele lat kierował Szkołą Podstawową w Uchorowie, a po reorganizacji oświaty przeniósł się z powrotem do Szkoły Podstawowej w Białężynie. Przez lata instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz i wieloletni zastępca komendanta Hufca ZHP w Obornikach a następnie w Murowanej Goślinie. Kronikarz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie od chwili reaktywacji tej organizacji. Współinicjator powołania i pierwszy kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, autor licznych opracowań o historii Murowanej Gośliny i okolic.

 • 2004-2015Dariusz PAPROCKI

  Dariusz Paprocki

  Dariusz Paprocki, kustosz Izby Regionalnej w latach 2004-2015.

  Urodzony w Poznaniu, od 1987 roku mieszkaniec Murowanej Gośliny. Ukończył goślińską Szkołę Podstawową nr 2, Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie, po czym studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 roku magister historii. W latach 2002-2003 uczestnik ekspedycji archeologicznej badającej gród kasztelański na Ostrowie Radzimskim. W 2004 roku podjął pracę w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie jako pracownik Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. Badacz przeszłości ziemi goślińskiej, autor licznych opracowań i artykułów na ten temat.

 • 2015-2020Marian PFLANZ

  Marian Pflanz

  Marian Pflanz, kustosz Izby Regionalnej od 2015 roku.

  Urodzony w Grodzisku Wielkopolskim w 1953 roku. Osiedlony w Murowanej Goślinie w 1977 roku. Liceum Ogólnokształcące w Kościanie ukończył w 1972 roku. Pracę w goślińskich szkołach rozpoczął w 1977 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel, całe życie spędził w goślińskiej oświacie, w tym 18 lat jako nauczyciel funkcyjny. Już jako emeryt w 2015 roku rozpoczął pracę w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej pod kierunkiem Norberta Kulsego.

 • 2020-obecnieApoloniusz TWARÓG

  Apoloniusz Twaróg

  Apoloniusz Twaróg

  Apoloniusz Twaróg urodził się 9 kwietnia 1948 roku w Murowanej Goślinie. Jest wnukiem Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Janowiaka, synem kombatanta II Wojny Światowej (uczestnika bitwy nad Bzurą, Kutnem, obrońcy Warszawy, robotnika prac przymusowych w głębi Rzeszy i żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w jednej osobie) Jana Twaroga. W 1966 zdał maturę, później studiował i odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1970-2020 prowadził samodzielną działalność gospodarczą w branży drzewnej. Społecznik, samorządowiec, inicjator wielu lokalnych przedsięwzięć.

  Historią interesował się od zawsze, od lat 70-tych XX wieku do teraz opiekuje się i zajmuje się sprawami Powstańców Wielkopolskich, kombatantów (Wojna Obronna 1920, Dąbrowszczacy, II Wojna Światowa, więźniowe polityczni, więźniowie obozów koncentracyjnych, żołnierze pogranicza, przesiedleńcy i uczestnicy Wypadków Poznańskich 1956). Od 2011 roku jest Prezesem Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Murowanej Goślinie. Od maja 2021 roku jest kustoszem Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej.