Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie został otwarty 29 listopada 1977 r.

MGOK to nie tylko instytucja, której celem jest szerzenie kultury oraz organizowanie form i imprez oświatowo-kulturalnych, ale także (nawet może u zarania dziejów przede wszystkim) obiekt, którego oczekiwało całe społeczeństwo, a najbardziej goślińska młodzież.

Duża aktywność młodych ludzi w latach 70-tych na pewno przyspieszyła powstanie gminnej placówki kulturalnej. Organizowane wówczas przez nich koncerty, zabawy, dyskoteki i wystawy potrzebowały odpowiedniego miejsca dla swego spełnienia.

W nowej placówce pojawiło się niemal od razu wiele nowych form, nie praktykowanych wcześniej w naszym mieście. Powstał klub szachowy, Społeczne Ognisko Artystyczne, zespół śpiewaczy emerytów i rencistów, a także pracownia plastyczna.

Narodziny nowego centrum kultury pociągnęły za sobą rozwój wielu form działalności kulturalnej. Jak to bywa, nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Są jednak i takie, które funkcjonują do dziś.

Historia

 • 1977Wojciech Garczarek

  Pierwszym dyrektorem MGOK, który od otwarcia placówki kierował nią, został Wojciech Garczarek. Był on tym, który zbudował podwaliny funkcjonowania goślińskiego ośrodka kultury.

 • 1989Witold Giersig

  W 1989 r. pałeczkę dyrektorską przejął Witold Giersig, uprzednio pracujący kilka lat w ośrodku kultury jako instruktor.
 • 1993Leszek Rewers

  W latach 1993–2003 dyrektorem MGOKiR był Leszek Rewers. W roku 2002 został zmieniony statut MGOKiR, w wyniku tej zmiany dyrektora wyłania się w drodze konkursu i powołuje na pięcioletnią kadencję.
 • 2003Lucyna Bełch

  Pierwszym dyrektorem wybranym według nowych zasad, została w 2003 r. Lucyna Bełch.
 • 2008Arleta Włodarczak

  W 2008 roku ponownie odbył się konkurs na dyrektora, została nim Arleta Włodarczak, związana od kilkunastu lat z ośrodkiem.
 • 2023Sławomir Heinrychowski

  W roku 2023 nowym dyrektorem MGOKiR został Sławomir Heinrychowski, który został wyłoniony w ramach konkursu.

Lata kierowania placówką przez kolejnych dyrektorów stanowią specyficzne okresy, w których poszczególni „szefowie” odcisnęli swoje piętno na materii, jaką jest to, co nazywamy kulturą goślińską.

Każdy z nich realizował swoją politykę kulturalną, a ich suma stanowi cały kulturalny dorobek MGOKiR.

Przez pierwsze lata istnienia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury tworzył Dom Kultury przy ul. Poznańskiej 16, do którego w 1978 r. dołączył Wiejski Dom Kultury w Długiej Goślinie. Poszerzenie oferty MGOK o działalność związaną ze sportem i wypoczynkiem, a następnie przejęcie Ośrodka Rekreacyjnego w Kamińsku, skłoniło w 1988 r. kierownictwo MGOK do zmiany statutu oraz nazwy firmy na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. W 1990 r. MGOKiR przejął administrowanie Stadionem Miejskim przy ul. Mściszewskiej, a 1995 roku powstały dwie filie: Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Klub Wiejski w Uchorowie.

W 1997 r. zorganizowany został pierwszy jubileusz, były to 20-te urodziny MGOKiR. Obchody tego jubileuszu stanowiły podsumowanie dorobku kulturalnego dwóch dziesiątek lat. W czasie uroczystego spotkania uhonorowano ludzi, którzy poświęcili wiele lat życia na rzecz rozwoju goślińskiej instytucji kultury. Należy wymienić te osoby, które zostały wyróżnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Czesława Korzonka, byli to: Władysław Krzysztoń, Benedykt Majchrzak, Elżbieta Wtorkowska, Wojciech Garczarek, Witold Giersig, Marek Derbich i Leszek Rewers. Oprócz nich podziękowano wieloletnim pracownikom ośrodka, sponsorom i firmom współpracującym w organizowaniu imprez i wielu różnych wydarzeń kulturalnych. Przedstawiono również retrospektywną wystawę fotografii obejmującą dwadzieścia lat działalności, można było oglądać prace plastyczne artystów wystawiających w Ośrodku w ciągu dwudziestolecia. Od tego czasu obchodzimy uroczyście urodziny co pięć lat.

W 2015 roku Ośrodek Kultury zmienił swoją siedzibę, wyprowadził się z ul Poznańskiej 16 do nowych przestronnych pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10. Nowa baza lokalowa stworzyła nowe możliwości i rozszerzenie naszej oferty, mamy pracownię muzyczną, pracownię plastyczną, pomieszczenia biurowe, salę wielofunkcyjną. Szczególną zaletą nowego lokum są przestrzenne korytarze, na ich części powstała galeria „Na Wzgórzu”. Od 2015 roku w strukturze Ośrodka Kultury jest Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, która ma siedzibę w szkole przy ul. Mściszewskiej 10.

Ośrodek Kultury przez wszystkie lata rozwijał się i poszerzał ofertę dla wszystkich grup wiekowych chcących aktywnie spędzać czas i brać udział w życiu kulturalnym gminy. MGOKiR miał lata lepsze i lata gorsze, jednak w całym  okresie stanowił centrum goślińskiej kultury. Instytucja nasza miała swój udział w każdym znaczącym wydarzeniu kulturalnym, które „nawiedziło” naszą gminę. Co roku od powitania Nowego Roku do Wigilii i Sylwestra przez wszystkie miesiące realizowała różne formy aktywności kulturalnej skierowanej do społeczeństwa Murowanej Gośliny.

Przez ponad 40 lat naszej działalności zmienił się nasz kraj, zmienił się świat i życie ludzi. Zmieniają się oczekiwania i zainteresowania naszych odbiorców. Uległy zmianie warunki działalności, zmieniały się formy i metody pracy Ośrodka Kultury. Nie zmienia się jedno – instytucja ta zawsze spełnia swe statutowe zadania organizując szereg przedsięwzięć służących rozwijaniu amatorskiego ruchu artystycznego, edukacji artystycznej, upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, a także integracji społeczności. Ośrodek Kultury działa dla mieszkańców i dzięki współpracy z mieszkańcami, zawsze stara się odpowiadać na ich potrzeby.

W Murowanej Goślinie jest ogromny ludzki potencjał, który procentuje przy organizacji wszelkich wydarzeń na terenie miasta i gminy. W naszych działaniach towarzyszy nam motto: „Razem w zespole, każdy osiąga więcej”. Organizacją imprez zajmuje się ośrodek kultury wspólnie ze stowarzyszeniami, szkołami, sołectwami, z dużym zaangażowaniem mieszkańców. Przeciętnie rocznie organizujemy ok. 70 imprez, które mają ok. 40.000 odbiorców. Są to: koncerty, festiwale, widowiska, konkursy, przeglądy, pokazy, wystawy, imprezy plenerowe, warsztaty, spektakle teatralne, rajdy, obchody świąt państwowych, plenery artystyczne, imprezy sportowe.

Obecnie w naszym ośrodku kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: cztery chóry, trzy zespoły wokalne, zespół folklorystyczny z kapelą ludową i orkiestra dęta. Nasze zespoły uświetniają swoimi występami imprezy gminne, a także reprezentują Murowaną Goślinę na krajowych i zagranicznych festiwalach, często osiągając sukcesy.

Ważnym elementem naszej działalności są również: pracownia plastyczna, pracownia rzeźby i ceramiki, klub rękodzieła artystycznego, nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych, rytmika, zajęcia: aerobik, zumba, balet, nauka tańca, gimnastyka słowiańska kobiet joga, kółka plastyczne i szachowe dla dzieci, warsztaty filmu animowanego, warsztaty kulinarne, zajęcia z robotyki i oprogramowania, warsztaty majsterklepki, zajęcia dla sensoryczne dla maluchów. W sumie jest to ok. 650 osób zaangażowanych w działania artystyczne i rekreacyjne, realizujących wspólne i indywidualne pasje.

Ta różnorodna i bogata działalność to przede wszystkim twórcza i oddana praca konkretnych osób, zarówno obecnych pracowników i instruktorów, jak również wszystkich Tych, którzy zaznaczyli swój ślad przez ponad czterdzieści lat.

Obecnie bazę lokalową MGOKiR stanowią:

Dom Kultury

Mściszewska 10, Murowana Goślina

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

Nowy Rynek 8, Murowana Goślina

Pracownia Rzeźby i Ceramiki

ul. Kręta, Murowana Goślina

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

Mściszewska 10, Murowana Goślina