home

Musica sacra Musica profana

28 lipca 2007 r. w Długiej Goślinie odbył się koncert finałowy V Letniego Festiwalu Muzycznego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Starosta Poznański Jan Grabkowski.

W części sacra zaprezentował się zespół wokalny z Długiej Gośliny pod kierownictwem Józefa Kasprzaka, któremu towarzyszyli: Longin Skalec (baryton), Marek Gordziej (gitara), Tomasz Kasprzak (kontrabas) i Tadeusz Koszarek (organy). Koncert w Długiej Goślinie to ogromny sukces zespołu i jego instruktorów: Józefa Kasprzaka i Urszuli Walczak-Skolmowskiej. Publiczność festiwalowa zgotowała zespołowi owację na stojąco i doczekała się bisu.

W części profana wystąpiło Trio Taklamakan w składzie: Jan Romanowski (skrzypce), Andrzej Trzeciak (wiolonczela), Michał Karasiewicz (fortepian). Zaprezentowali koncert pt. „Diabelskie  skrzypce”, który również zakończył się bisem. Na  koniec koncertu finałowego publiczność mogła podziwiać wspaniały pokaz sztucznych ogni, przygotowany przez OSP Długa Goślina.

Podczas przerwy zbierano dobrowolne datki na remont bocznego ołtarza w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Zebrano 1100 zł. Tu już piąty festiwal, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Długiej Gośliny, gościnności księdza proboszcza Piotra Skoczylasa i hojności sponsorów udało się stworzyć tej rangi imprezę muzyczną w małym środowisku.

Serdecznie dziękuję.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Dyrektor festiwalu