home

Święto goślińskiej kultury

1 grudnia 2007 r. w gościnnych progach Gimnazjum nr 1 odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Przybyli: przedstawiciele władz miasta, władz powiatowych, byli dyrektorzy Ośrodka Kultury Wojciech Garczarek, Witold Giersig, Leszek Rewers, byli pracownicy i instruktorzy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, organizacji, instytucji, firm.

W programie wystąpili:
Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”, Zespół Wokalny w Długiej Goślinie pod kierunkiem Józefa Kasprzaka, Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” i Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej, Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś” i Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego, połączone zespoły flażoletowe z Białężyna, Długiej Gośliny i Murowanej Gośliny pod kierunkiem Wojciecha Wietrzyńskiego, Kapela „Eka Wuja Jacha” z prowadzącym Zygmuntem Kaźmierczakiem, Chór „Canzona” i „Canzona Absolwent” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej, Chór „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona, Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie pod dyrekcją Krzysztofa Warguły z zespołem tanecznym pod kierunkiem Małgorzaty Szymańskiej, Patrycja Rogacka.

Gratulacje i życzenia złożyli:

 • w imieniu władz miasta – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki ze swoim zastępcą Marcinem Bulińskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbyszkiem Krugiełką i wiceprzewodniczącą Alicją Kobus.
  Ośrodek Kultury obdarowany został czekiem na zakup instrumentu klawiszowego, pracownicy podziękowaniami i książką „Dzieje Murowanej Gośliny”, prowadzący zespoły i sekcje podziękowaniami.
 • w imieniu władz powiatowych Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego Grażyna Głowacka
 • Jarosław Dobrowolski – radny Rady Powiatu Poznańskiego
 • dyrektor Domu Kultury w Stęszewie Barbara Bawer wraz z Kapelą Dudziarską
 • Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 • Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa w Białężynie
 • Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
 • Gimnazjum nr 1
 • Gimnazjum nr 2
 • Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie
 • Zespół Szkół w Bolechowie
 • Sołectwo Długa Goślina
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Koło Gospodyń Wiejskich
 • Klub Żołnierzy Rezerwy LOK
 • Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
 • Chóry Canzona
 • Leszek Rewers
 • Adam Tarnowski
 • Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy
 • Grażyna Szymała-Wołyńska

Historia Ośrodka Kultury została przypomniana w czasie prezentacji zdjęć oraz w okolicznościowym wydawnictwie.

Nie obyło się później bez lampki szampana, urodzinowego tortu i życzeń „Stu lat!”.

W organizacji obchodów jubileuszowych pomogli:
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, chór Vocantes, Cezary Bera, Tadeusz Kopczyński, Tomasz Kędziora, Paweł Piętka, Stefan Wysocki, Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr 1.

Serdecznie dziękujemy!

Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR

30lecie.jpg
Więcej zdjęć w naszej galerii

„Ars longa, vita brevis” – „Życie jest krótkie, sztuka wieczna”
Więc… Niech żyje sztuka!!!