home

Fortepian przekazany w czasie kolędowania

Piątek 18 stycznia 2008 r. okazał się pamiętnym dniem dla goślińskiej kultury. Przed wspólnym kolędowaniem chórów i zespołów śpiewaczych Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki w obecności dyrektor Ośrodka Kultury Lucyny Bełch i zastępcy Burmistrza Marcina Bulińskiego uroczyście przekazał obecnym dyrygentom elektroniczny fortepian, który będzie w Auli Gimnazjum nr 1.

Instrument natychmiast wypróbował prof. Leszek Bajon, a następnie wszyscy prowadzący zespoły uczestniczące w koncercie. Usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru Dziewczęcego Canzona, Żeńskiego Chóru Canzona Absolwent, Chóru Gimnazjum nr 2 i Zespołu Wokalnego z Zespołu Szkół w Rokietnicy pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej, Zespołu Śpiewaczego Goślinianka pod dyrekcją Marzenny Karbowskiej, Zespołu Śpiewaczego Goślińskie Chabry i Zespołu Wokalnego LA SPERANZA z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku (gościnnie) pod dyrekcją Marcina Matuszewskiego oraz Chóru Mieszanego Vocantes pod dyrekcją Leszka Bajona. Każdy zespół zaprezentował się w innym repertuarze charakterystycznym dla swojej specyfiki wykonawczej. Goślińskie kolędowanie zwieńczyło wspólne wykonanie kilku kolęd pod niezawodną dyrekcją Leszka Bajona.

Wypada żywić nadzieję, że kolejne tego typu spotkania zgromadzą większą liczbę chętnych do wspólnego śpiewu.