home

Hej kolęda, kolęda …

W niedzielę 20 stycznia 2008 r. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa miał miejsce niecodzienny koncert kolęd w wykonaniu Goślińskiej Orkiestry Dętej pod batutą Krzysztofa Warguły. Kapelmistrz zaprosił do udziału zespoły oraz solistów wokalistów i instrumentalistów.

Usłyszeliśmy oprócz orkiestry dętej: chór mieszany „Con Brio” z Obornik, Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”, zespoły folklorystyczne „Maniewiacy” i „Goślinianie”, solistki Aleksandrę Stefaniuk i Sylwię Kaczmarek, Bogdana Chołdrycha na akordeonie, Piotra Izycharta na organach oraz kapelmistrza Krzysztofa Wargułę – wirtuoza saksofonu. Repertuar, tak jak wykonawcy, był bardzo różnorodny, a prowadząca koncert Marzenna Karbowska przybliżała historię każdego utworu.

Szkoda, że czas kolędowania nieuchronnie dobiega końca. Hej kolęda, kolęda…