home

Goślinianie’ nagrodzeni!

W VIII edycji konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich" projekt zgłoszony przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie a zatytułowany
"Rok polski w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Goślinianie" otrzymał
nagrodę w wysokości 7.000,00 zł.

20080222.jpg

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 lutego 2008 r. w Sali
Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wyróżnienia wręczała
Krystyna Poślednia członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Na
zakończenie wystąpił Zespół Folklorystyczny "Goślinianie" prowadzony
przez Marzennę Karbowską, wzbudzając aplauz zgromadzonych gości.

Nagroda dla zespołu Goślinianie w konkursie "Dzialania proekologiczne …"