home

XIV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

W dniu 24 kwietnia br. w Ośrodku Kultury odbył się XIV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej.

Celem konkursu jest pobudzenie dzieci do aktywnego budowania ,,świadomości ekologicznej’, czyli szeroko pojętej wrażliwości człowieka na otaczającą go przyrodę. Konkurs ma m.in. przybliżyć uczniom podstawowe pojęcia z zakresu nauki o środowisku przyrodniczo-leśnym. Ponadto celem konkursu jest wyłonienie indywidualnych zwycięzców w grupach wiekowych, których wiedza zostaje uhonorowana nagrodami.

Odbywa się zawsze  w kwietniu z okazji Dnia Ziemi. Konkurs od lat organizują wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Śliwa, Monika Konatowska i Arleta Włodarczak po wysłuchaniu odpowiedzi uczestników przyznała następujące miejsca:

w kat. Klas I-III:

  1. Mikołaj Błachowiak (Szkoła Podstawowa nr 2)
  2. Mateusz Turtoń (Szkoła Podstawowa nr 1)
  3. Jakub Nowak (Szkoła Podstawowa Długa Goślina)

w kat. Klas IV-VI:

  1. Cezary Dymek (Szkoła Podstawowa Białężyn)
  2. Aleksandra Boczkowska (Szkoła Podstawowa nr 1)
  3. Marcin Zamiatała (Szkoła Podstawowa Białężyn)

Wiedza dzieci została uhonorowana pięknymi albumami przyrodniczymi. Gratulujemy laureatom, dziękujemy nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.

A.W.