Obchody uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja