home

Romowie w Murowanej Goślinie

jarmark0.jpg19 lipca w Murowanej Goślinie już po raz VI odbył się Największy w
Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba. W tym roku przebiegał pod hasłem „Jadą
wozy kolorowe”, a zatem prym wiodły klimaty romskie.

Organizatorzy
Jarmarku postanowili zaprosić do organizacji imprezy Fundację Bahtałe
Roma „Szczęśliwi Cyganie”, która niedawno nabyła podupadający pałac w
Nieszawie, z zamiarem przeznaczenia go na cele kulturalne. Wspólne
przygotowanie tak ważnego dla naszej gminy wydarzenia miało być
pierwszym sprawdzianem współpracy na tym właśnie gruncie.

Ale
zanim uroczyście otwarto Jarmark, rano odbyły się drużynowe zawody
wędkarskie na jez. Łomno pod patronatem Burmistrza oraz IV Światowy
Zjazd Gośliniaków. Zjazd stanowi co roku niesamowite przeżycie dla jego
uczestników. Zaproszeni są tylko urodzeni przed 1939 rokiem. I tym
razem spotkanie było okazją do wspomnień, wspólnego śpiewania oraz
rozmów wśród starych, dobrych przyjaciół, których z roku na rok jest
niestety coraz mniej. Pojawili się nawet Gośliniacy z Australii.

jarmark.jpg
więcej zdjęć z Jarmarku >>>

Przejazd
wozów cygańskich przez rynek o godz. 14:00 oficjalnie otworzył Jarmark
św. Jakuba. W tym samym czasie na strzelnicy brackiej rozpoczęło się
Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Miecz św. Jakuba”. Na
scenie Burmistrz Tomasz Łęcki przekazał klucz do bram miasta na ręce
Prezes Fundacji Bahtałe Roma p. Annie Markowskiej. Orkiestra Dęta OSP
pod batutą p. Mateusza Sibilskiego odegrała hymny zaprzyjaźnionych
miast z Francji, Niemiec, Szkocji i Ukrainy, których włodarzy
gościliśmy podczas Jarmarku. Nie zabrakło oczywiście także wójta gminy
partnerskiej z Ochotnicy Górnej. Następnie Kapituła Osobowości
Kulturalnej wręczyła statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina w kategoriach: za całokształt działalności – pani Elżbiecie
Wtorkowskiej – Prezes Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Murowanej Goślinie oraz za wybitne dokonania roku 2007 pani
Marzenie Karbowskiej – prowadzącej odnoszący coraz większe sukcesy
zespół folklorystyczny „Goślinianie”.

W ramach „Międzynarodowych
spotkań muzycznych” wystąpiły zespoły z zaprzyjaźnionych miejscowości:
Zespół Muzyczny OSP w Arnum (Niemcy), Zespół Folklorystyczny „Ochotni”
z Ochotnicy Górnej oraz Dziecięcy Zespół Taneczny „Suzirja” z Niemirow
(Ukraina).

Sporą widownię zgromadził występ coraz
popularniejszego zespołu RH+. Wieczorem klimaty muzyczne zamienione
zostały na typowo cygańskie. Zaprezentowały się dwa romskie zespoły:
„Vanessa Und Zorba” oraz „Tatra Roma” z królem Czardaszy Mikloszem Deki
Czureja na czele. Zgromadzeni podrygiwali w rytm skocznej cygańskiej
muzyki. Poza rodowitymi cygankami można było spotkać tego dnia
przebrane goślinianki.

W ramach zaznajamiania się z romską
kulturą goście jarmarczni mogli skosztować ich kuchni czy poznać swoją
przyszłość u cygańskiej wróżki. Były też liczne stoiska z rękodziełem
artystycznym oraz swojskim jadłem polskich wystawców, loteria fantowa
przygotowana przez parafię św. Jakuba Apostoła oraz akcja honorowego
oddawania krwi na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach. Dużym
zainteresowaniem zwiedzających cieszył się nowo wyremontowany budynek
ratusza.

Ukoronowanie wieczoru stanowiła pantomima, z
goślinianami w roli głównej, przedstawiająca „Legendę o podróży św.
Jakuba do Murowanej Gośliny”, a następnie zabawa przy rytmach zespołu
„Karol&Roma”.

Pogoda dopisała. Nastroje i frekwencja również.
Romskie klimaty przypadły Goślinianom do gustu tym samym czyniąc
Jarmark dobrym początkiem sąsiedzkiej współpracy.

Zobacz galerię