home

POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

W niedzielę 14 września 2008 r. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej
Goślinie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr, zaprezentowały się
następujące orkiestry powiatu poznańskiego:

  • 4 Drużyna Orkiestra Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Kórniku,
    Kapelmistrz Jacek Kozłowski
  • Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu
    Kapelmistrz Łukasz Gowarzewski
  • Orkiestra Dęta Ośrodka ZHP im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie
    Kapelmistrz Marek Kordowski
  • Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie

Przegląd
został zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Murowanej Goślinie. Głównym celem przeglądu było pobudzenie aktywności
orkiestr dętych z terenu gmin powiatu poznańskiego poprzez konfrontację
osiągnięć artystycznych.

Każdy
uczestnik otrzymał znaczek oraz folder przeglądu, a orkiestry
nagrodzono pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. W wykonaniu orkiestr
dętych usłyszeliśmy światowe szlagiery muzyki rozrywkowej, marsze,. nie
zabrakło również polskich przebojów biesiadnych. Niezwykły kunszt i
harmonia wykonania dostarczyły zebranym melomanom wiele muzycznych
wrażeń i przeżyć. Należy również wspomnieć o widowiskowych układach
choreograficznych , wykonanych przez zespoły taneczne, które działają
przy orkiestrach w Swarzędzu i Mosinie . Niedzielna prezentacja
artystyczna sprzyjała nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń
między uczestnikami i organizatorami życia muzycznego. Finałem
przeglądu było wspólne wykonanie przez wszystkich muzyków utworu
„Orkiestry Dęte”. Prezentacjom orkiestr  przysłuchiwali się p.
Lechosław Wilk i pan Kazimierz Pokrzywiński, którzy po zakończeniu
przeglądu przeprowadzili warsztaty z kapelmistrzami.

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana Goślina

Arleta Włodarczak
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl