home

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła …

W niedzielę 14 września 2008 r. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr, zaprezentowały się następujące orkiestry powiatu poznańskiego:

  • 4 Drużyna Orkiestra Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Kórniku, Kapelmistrz Jacek Kozłowski
  • Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, Kapelmistrz Łukasz Gowarzewski
  • Orkiestra Dęta Ośrodka ZHP im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie, Kapelmistrz Marek Kordowski
  • Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie

Przegląd został zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Głównym celem przeglądu było pobudzenie aktywności orkiestr dętych z terenu gmin powiatu poznańskiego poprzez konfrontację osiągnięć artystycznych.

Każdy uczestnik otrzymał znaczek oraz folder przeglądu, a orkiestry nagrodzono pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. W wykonaniu orkiestr dętych usłyszeliśmy światowe szlagiery muzyki rozrywkowej, marsze,. nie zabrakło również polskich przebojów biesiadnych. Niezwykły kunszt i harmonia wykonania dostarczyły zebranym melomanom wiele muzycznych wrażeń i przeżyć. Należy również wspomnieć o widowiskowych układach choreograficznych , wykonanych przez zespoły taneczne, które działają przy orkiestrach w Swarzędzu i Mosinie . Niedzielna prezentacja artystyczna sprzyjała nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń między uczestnikami i organizatorami życia muzycznego. Finałem przeglądu było wspólne wykonanie przez wszystkich muzyków utworu „Orkiestry Dęte”. Prezentacjom orkiestr  przysłuchiwali się p. Lechosław Wilk i pan Kazimierz Pokrzywiński, którzy po zakończeniu przeglądu przeprowadzili warsztaty z kapelmistrzami.

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana Goślina

Arleta Włodarczak
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl