Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Murowanej Goślinie