XXX – lecie zespołu śpiewaczego PZERiI 'Goślinianka’