home

10 lat zespołu wokalnego w Długiej Goślinie

23 listopada br. w ośrodku kultury w Murowanej Goślinie miała
miejsce niezwykle miła uroczystość. Zespół wokalny z Długiej Gośliny
obchodził 10 – lecie działalności. Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała pięknego koncertu, na który złożyły się utwory sakralne,
patriotyczne, ludowe i klasyczne. Na koncert dotarli liczni przyjaciele
zespołu, wśród nich: Jarosław Dobrowolski, Renata Olszewska, Marek
Strykowski, delegacje organizacji z Długiej Gośliny i zaprzyjaźnionego
chóru z Poznania. Z Wrocławia przyjechała też Pani Urszula
Walczak-Skolmowska, która przez kilka lat prowadziła zajęcia z emisji
głosu. Były gratulacje, życzenia, kwiaty i podziękowania oraz tort
urodzinowy.

A teraz kilka zdań na temat zespołu:

Zespół
wokalny w Długiej Goślinie powstał jesienią 1998 roku. Chociaż
członkinie zespołu są w różnym wieku i pracują w różnych zawodach łączy
je pasja amatorskiego uprawiania różnorodnej muzyki od sakralnej,
patriotycznej, ludowej do utworów klasycznych.

Założycielem i
kierownikiem zespołu jest mgr Józef Kasprzak, który opracowuje
większość utworów. W latach 2004 – 2008 zajęcia z emisji głosu
prowadziła Urszula Walczak – Skolmowska, solistka Opery Wrocławskiej.

Zespół
występował na różnych imprezach, takich jak: dożynki, Jarmark św.
Jakuba, Targ Wiejski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Goślińskie
Kolędowanie. Trzykrotnie brał udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Szantowej w Ogrodzie Tolerancji Arkadego Fiedlera. Uczestniczył
dwukrotnie w Powiatowym Przeglądzie Chórów w Luboniu oraz w Tarnowie
Podgórnym. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć koncerty: w
2005 r. na III Letnim Festiwalu Muzycznym „Musica sacra Musica profana”
w Długiej Goślinie, gdzie wykonał fragmenty „Stabat Mater” Pergolesiego
przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego „Prima Vista” oraz w 2007 r.
na V Festiwalu „Musica sacra Musica profana” śpiewając wraz z
towarzyszeniem muzyków z Poznania utwory maryjne.

Od 2006 r. zespól wokalny działa w strukturze ośrodka kultury w Murowanej Goślinie.

W
ciągu dziesięciu lat w zespole śpiewały: Monika Gierszendorf, Jadwiga
Kądzielawa, Agata Kramer, Hanna Kramer, Olga Kuczyńska, Daria Winkel,
Judyta Winkel, Maria Winkel.

Z zespołem współpracowali:
Urszula Walczak – Skolmowska (emisja głosu) oraz muzycy: Katarzyna
Frąckowiak, Tomasz Kasprzak, Tadeusz Koszarek, Janusz Winkel.

Aktualny skład zespołu

Józef Kasprzak  – kierownik i założyciel
Krystyna Ługowska – prezes
Anna Górska
Ewa Górska
Sylwia Kaczmarek
Balbina Mantaj
Małgorzata Ślewczuk

Józef
Kasprzak jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jego kariera
artystyczna jest bardzo bogata, był m.in. dyrygentem chóru Technikum
Odzieżowego w Poznaniu, reprezentacyjnego zespołu wokalnego Kuratorium
Poznańskiego, zespołu Malakah. Pracował także jako instruktor śpiewu w
Zespole Pieśni i Tańca „Łany”. W 1997 roku został organistą w parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Jest kompozytorem muzyki
dla dzieci (liczne publikacje), a także do przedstawień teatralnych.
Zasiadał w jury w konkursach chóralnych, piosenkarskich i
kompozytorskich. We wrześniu 2008 roku obchodził jubileusz 50 –lecia
pracy artystycznej.

A.W.