home

Jazda po raz siedemnasty – padły rekordy

Już po raz siedemnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Nasza gmina – jak zawsze – nie pozostała obojętna na pomoc, która w tym
roku obejmowała profilaktykę wczesnego rozpoznawania chorób
nowotworowych u dzieci. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i
Rekreacji zawiązał się Sztab WOŚP pod przewodnictwem Dyrektor Ośrodka
Kultury Arlety Włodarczak. Zbiórkę pieniędzy na terenie gminy
prowadziło 25 wolontariuszy. Najmłodszy miał niespełna 3 lata.

Koncerty
i aukcje odbyły się zarówno w mieście (SP nr 2, MGOKiR), jak i w
Szkołach Podstawowych w Białężynie, Łopuchowie oraz Długiej Goślinie.
Klub Honorowych Dawców Krwi „Gośliniacy” zorganizował zbiórkę krwi w
Szkole Podstawowej nr 2. Tutaj padł pierwszy rekord: 102,600 litrów
krwi. W „Piwnicy Pub” odbył się koncert lokalnych zespołów rockowych
(FLYING HEADS, SPADE, SNAKE THURSDAY, ELEVENTH). Tradycyjna już
licytacja przedmiotów dała łączną kwotę 3 460 zł. Najwyżej
wylicytowanym przedmiotem okazał się szalik na Euro 2012, który już raz
brał udział w licytacji podczas koncertu charytatywnego na rzecz
pogorzelców z Białęg. Ówczesny nabywca szalika Mariusz Krause przekazał
go na licytację WOŚP. Szalik zakupił telefonicznie (!) Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Konrad Strykowski kurujący się w
domu zmożony chorobą. Tym razem szalik osiągnął wartość 550 zł. Ten sam
nabywca, również drogą telefoniczną, wylicytował w Długiej Goślinie
kubek XVII finału na kwotę 300 zł. Tradycyjnie już licytowana była
maskotka policyjna Pyrek, która co roku – dzięki dobremu sercu nabywców
– wraca na licytację. Tym razem nabył ją Tomasz Przymusiński za kwotę
460 zł. Jeszcze trwa oficjalne liczenie wszystkich zebranych przez
naszą gminę pieniędzy, ale już wiemy, że padł rekord. Zgromadziliśmy
ponad 20 tys. zł. Ukoronowaniem finału było „światełko do nieba”.

Warto
dodać, że Murowana Goślina miała wejście na żywo w PTV. Reprezentowali
nas: Prezes Klubu HDK PCK „Gośliniacy” – Stanisław Woźniak, Komendant
Straży Miejskiej będący tego dnia wolontariuszem – Piotr Kubczak oraz
Kasia Radziejewska z Igorem – najmłodszym wolontariuszem goślińskiego
finału. Telewizja pojawiła się także podczas akcji poboru krwi. O
zbiórce krwi w Murowanej Goślinie na antenie „Dwójki” poinformował
Jurek Owsiak. Wzmianka o nas wraz ze zdjęciem pojawiła się w Głosie
Wielkopolskim, w artykule pt. „Orkiestra uratowała i wciąż ratuje wiele
dzieci”.

Kolejny
finał za nami. Padły rekordy. Należy gorąco podziękować wszystkim
zaangażowanym w organizację finału w naszej gminie i życzyć
organizatorom, aby Orkiestra nadal z powodzeniem grała „do końca świata
i o jeden dzień dłużej”.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 8118-848
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

PRZYJACIELE  GOŚLIŃSKIEGO SZTABU XVII FINAŁU WOŚP

 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp.z o.o.
 • Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 • Ligia Szuszkiewicz
 • Lacpol Zakład Przetwórczy Kazeiny
 • Grzegorz Korman 
 • Władysław Matoga
 • Kinga Baszczyńska
 • Stefan Baszczyński
 • Tadeusz Kłos
 • Stefan Wysocki
 • Mateusz Karasiewicz
 • Pizzeria ITALIA
 • Księgarnia Grześ
 • Klub HDK PCK Gośliniacy
 • Urząd Miasta i Gminy 
 • Mariusz Krause
 • Zbigniew Bitner
 • Ryszard Szukała
 • Patryk Woźniak
 • Jakub Janiszewski

Serdecznie dziękuję wolontariuszom, przyjaciołom naszego sztabu
,honorowym dawcom krwi, nauczycielom i uczniom za piękne występy,
zespołom za koncerty wszystkim , którzy przyczynili się do
zorganizowania XVII Finału WOŚP w naszej gminie.

Arleta Włodarczak
Szefowa Goślińskiego Sztabu XVII Finału WOŚP