home

Narodowy Dzień Życia pełen wzruszeń

24 marca br. – w ramach uchwalonego przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej w 2004 roku Narodowego Dnia Życia – odbyła się w Długiej
Goślinie konferencja pod hasłem „Jestem mamą. To moja kariera!?”.

Specjalnie
na konferencję zostały przywiezione ze żnińskiej parafii relikwie
świętej Joanny Beretta Molla, kanonizowanej przez papieża Jana Pawła
II, która mimo medycznej konieczności przerwania ciąży zdecydowała się
donosić ją do końca, co w konsekwencji doprowadziło do jej śmierci.
Całym swoim życiem dawała świadectwo wiary, gorliwie wypełniając
obowiązki matki, lekarki, katoliczki.

Sytuację
demograficzną w gminie Murowana Goślina nakreśliła Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk, natomiast kwestię pomocy dla
rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci i dzieci
niepełnosprawnych przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Mleczek.

Wiele wzruszenia dostarczyły wystąpienia 3
matek: samotnie wychowującej dwoje dzieci, wychowującej dziecko
niepełnosprawne oraz matki wielodzietnej. Panie podzieliły się swoimi
problemami w wychowaniu dzieci, z jakimi borykają się na co dzień,
jednocześnie podkreślając jak wielkim darem jest macierzyństwo i
przychylając się do tezy, że można a wręcz trzeba postrzegać je w roli
kariery. Wywołały swoimi szczerymi i nierzadko bardzo osobistymi
wyznaniami wiele emocji.

Słowo podsumowania skierował do
zgromadzonych Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki odnosząc się do
żywych ostatnio dyskusji nt. eutanazji i kwestii zapłodnienia metodą in
vitro.

Ciepłe
słowa do słuchaczy, ale zwłaszcza do wypowiadających się mam skierował
obecny na konferencji ks. bp Wojciech Polak, życząc wytrwałości w
wypełnianiu tego trudnego zadania – jakim jest macierzyństwo.

Po konferencji w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie ks. proboszcz Piotr Skoczylas odprawił mszę św.

Obchody
Narodowego Dnia Życia zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji we współpracy ze Szkołą Podstawową w Długiej Goślinie oraz
przedstawicielami miejscowej Akcji Katolickiej.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl