home

XV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Leśnej

W dniu 22 kwietnia br. w Ośrodku Kultury odbył się XV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Leśnej. Celem konkursu jest pobudzenie dzieci do aktywnego budowania ,,świadomości ekologicznej’, czyli szeroko pojętej wrażliwości człowieka na otaczającą go przyrodę. Konkurs ma m.in. przybliżyć uczniom podstawowe pojęcia z zakresu nauki o środowisku przyrodniczo-leśnym.

Ponadto celem konkursu jest wyłonienie indywidualnych zwycięzców w grupach wiekowych, których wiedza zostaje uhonorowana nagrodami. Odbywa się zawsze w kwietniu z okazji Dnia Ziemi. Konkurs od lat organizują wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Nadleśnictwo Łopuchówko. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Śliwa, i Arleta Włodarczak po wysłuchaniu odpowiedzi uczestników przyznała następujące miejsca:

w kat. Klas I-III:

1. Marta Hutek (Szkoła Podstawowa nr 2)
2. Mateusz Nadstazik (Szkoła Podstawowa nr 2)
3. Anna Frąckowiak (Szkoła Podstawowa nr 1)

w kat. Klas IV-VI:

1. Magdalena Bartczak(Szkoła Podstawowa nr 2)
2. Szymon Wieczorek (Szkoła Podstawowa Białężyn)
3. Kajetan Nowak (Szkoła Podstawowa Białężyn)

Wiedza dzieci została uhonorowana nagrodami rzeczowymi, a najlepsza reprezentacja szkolna, czyli Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała piękne albumy przyrodnicze. Gratulujemy laureatom, dziękujemy nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.

Arleta Włodarczak