home

Polskie pielgrzymki Jana Pawła II na fotografii

16 czerwca br. na Nowym Rynku, os. Zielone Wzgórza miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej zatytułowanej „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. Wcześniej wystawa prezentowana była w Poznaniu na placu Adama Mickiewicza.

Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących dwudniowej konferencji naukowo-artystycznej pt. „Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej”, która odbyła się 2-3 czerwca br. w auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Organizatorami wystawy są Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Pamięci Narodowej. Gmina Murowana Goślina jest jednym z jej sponsorów.

pielgrzymki1.jpg 

Po otwarciu wystawy przez Burmistrza Tomasza Łęckiego, zgromadzeni mogli obejrzeć plansze z fotografiami. Następnie zaproszeni zostali do sali Klubu Osiedlowego. Chór Dziewczęcy „Canzona” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej zaśpiewał trzy utwory o tematyce religijnej, w tym dodatkowo jeden z utworów poza wokalnym, wykonany został również w języku migowym. Po występie artystycznym p. Teresa Zywert – członek Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie opowiedziała o idei założenia fundacji oraz obecnie prowadzonych działaniach.

pielgrzymki12.jpg

Zarysowania sytuacji politycznej w Polsce, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem, dokonał prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoznał również z fragmentami książki zatytułowanej "Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków", wydanej z okazji konferencji. Publikacja to wzruszające wypowiedzi stu osób o ich miłości do Ojca Świętego.

pielgrzymki123.jpg

Po części oficjalnej spotkania p. Arleta Włodarczak – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, który wraz z Zastępcą Burmistrza Marcinem Bulińskim sprawił, że wystawa ta mogła zaistnieć w Murowanej Goślinie – zaprosiła przybyłych na kremówki.

Plansze z fotografiami znajdować się będą na płycie Nowego Rynku do 23 czerwca, po czym na kolejny tydzień zostaną przeniesione na pl. Powstańców Wielkopolskich do historycznej części miasta.

Zachęcamy do zwiedzania wystawy.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl