home

VOCANTES WYRÓŻNIONY

20 czerwca 2009 r. chór VOCANTES, działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie brał udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej "VOX DOMINI" w Prusicach. Przegląd podzielono na kategorie: chóry dziecięce, mieszane, jednorodne i seniorów. Ogółem brało udział 15 chórów. VOCANTES zaprezentował utwory: "Zdrowaś Maryjo" P.Matza, "Ave Verum" Charlesa Gounoda, "Adoramus Te Christe" F.Wilczyńskiego, "Alta Trinita Beata" Gunthera Ramini.

vocantes_wyrozniony.jpg 

Poziom wykonawczy i repertuarowy chórów był bardzo wysoki. Jurorzy Przewodnicząca: Zofia Urbanyi-Krasnodębska – emerytowany prof. zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, członkowie Jolanta Szybalska-Matczak – dr hab. – kierunek dyrygentura i Marta Kierska-Witczak – wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu – klasa dyrygentury chóralnej, przyznali chórowi VOCANTES I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych.

Podczas przerwy pomiędzy prezentacjami,. chórzyści udali się do pobliskiej Trzebnicy – sanktuarium św. Jadwigi. Przy sarkofagu zaśpiewano trzy utwory.

Po powrocie do Prusic odprawiona została Msza św. w intencji uczestników Przeglądu, a po niej ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie nagród i występ laureatów.

Danuta Pędzińska