home

Widowisko plenerowe ‚Dzieje Murowanej Gośliny’

Niewątpliwie największą atrakcją tegorocznego Jarmarku
św. Jakuba było widowisko plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny”
obejmujące tematycznie historię naszego miasta od czasów powstania do
II wojny światowej. Pomysł narodził się 10 lat temu, kiedy to Burmistrz
Tomasz Łęcki przebywał z wizytą we Francji, gdzie ujrzał pierwowzór. Na
realizację tej idei trzeba było jednak poczekać kolejnych 8 lat. W
zeszłym roku do francuskiego Puy du Fou, gdzie odbywa się bodaj
największe tego typu widowisko w Europie pojechało z zadaniem
podpatrzenia dwóch pracowników Ośrodka Kultury: Marcin Matuszewski i
Bartłomiej Stefański. Panów tak urzekło to, co tam zobaczyli, że
zaczęli intensywne prace nad przeniesieniem francuskich wzorców na nasz
rodzimy grunt. W tym też celu grupa 17 przedstawicieli środowiska
kultury z terenu naszej gminy wzięła udział w tegorocznym wyjeździe do
Puy du Fou.

Do
widowiska scenariusz napisał, muzykę skomponował i całość reżyserską
ręką opatrzył Marcin Matuszewski. Bartłomiej Stefański przygotował
scenografię. W nagraniu muzyki do widowiska udział wzięły goślińskie
chóry: „Canzona” (dyr. Adrianna Wtorkowska), „Vocantes” (dyr. Leszek
Bajon), „La Speranza” z Czerwonaka (dyr. Marcin Matuszewski). Jeśli
dodać do tego zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry” (kierownik Bożena
Rydzyńska), zespół folklorystyczny „Goślinianie” (pod kierownictwem
Marzenny Karbowskiej), zespół taneczny z Gimnazjum nr 1 „Hipolitki”
(pod kierownictwem Beaty Patyckiej), Orkiestrę Dętą OSP w Murowanej
Goślinie (dyr. Mateusz MJ Sibilski) oraz aktorów-amatorów będących
mieszkańcami gminy, tancerzy ognia „Beltaine” z pobliskiego Jabłkowa,
żołnierzy i obsługę techniczną – widowisko współtworzyło niemal 300
osób. Naturalna sceneria przy kościele św. Ducha, noc, światło,
profesjonalne nagłośnienie na pewno zrobiły wrażenie na przybyłych,
udowadniając, że oto mamy do czynienia z pierwszym na taką skalę
wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie. Niestety nie każdy dostał się
na widownię. Trybuny przygotowane były na ok. 1100 miejsc. Przed
trybunami mogło zmieścić się dodatkowo ok. 500 osób. Ponieważ chętnych
do obejrzenia było znacznie więcej, część została zatrzymana przy
wejściach. Przedstawienie nie było biletowane, natomiast Ośrodek
Kultury wystosował 250 podwójnych zaproszeń dla przedstawicieli różnych
środowisk, zarządów stowarzyszeń, nauczycieli uczniów występujących w
przedstawieniu. Potwierdziło udział ok. 400 osób. Miejsca na trybunie w
sektorze dla osób posiadających zaproszenie rezerwowane były najpóźniej
do godz. 21:30. W razie spóźnienia miejsce przepadało. Takie posunięcie
miało na celu zachęcenie zaproszonych, aby w przyszłym roku włączyli
się czynnie w organizację widowiska.

Wrażenie
robiły na pewno sceny batalistyczne, pirotechnika a wszystko zakończone
niecodziennym w naszej gminie pokazem fajerwerków. Tych, którzy nie
mogli bezpośrednio obejrzeć widowiska Ośrodek Kultury uspokaja. W
przyszłym roku planowane jest – nie jedno, a kilka przedstawień.
Trzymamy kciuki, aby te plany udało się zrealizować.

Organizatorzy
widowiska pragną podziękować za pomoc: aktorom, statystom i zespołom
biorącym udział w widowisku, Bogdanowi Andrzejewskiemu, Kazimierzowi
Kosakowskiemu, inspicjentom: Joannie Przymusińskiej, Zbyszkowi
Bitnerowi, Mateuszowi MJ Sibilskiemu, OSP Murowana Goślina, Drużynie
Obrony Cywilnej z Nieszawy, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Pracownikom UMiG, Adamowi
Steinke, Michałowi Wtorkowskiemu, Janowi Błachowiakowi, Marianowi
Nogajowi, Piotrowi Michalskiemu, Grzegorzowi Janowiakowi, Krystianowi
Andrzejewskiemu, Włodzimierzowi Wiśniewskiemu Jerzemu Pędzińskiemu, Waldemarowi Krankiewiczowi oraz Mieszkańcom z rejonu
widowiska za wyrozumiałość i życzliwość podczas prób.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail:
r.dukat@murowana-goslina.pl