home

VI Kongres Kultury Polskiej

Jakie jest miejsce polskiej kultury w europejskim krajobrazie? Jaką pozycję zajmuje ona w naszym życiu społecznym? Między innymi na te pytania  próbowali odpowiedzieć uczestnicy VI Kongresu Kultury Polskiej zgromadzeni w Krakowie w dniach 23-25 września.

Rok 2009 nie przypadkiem wybrano na organizację kolejnego kongresu – mija dwadzieścia lat od zapoczątkowania przemian ustrojowych i społecznych w Europie oraz pięć lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Według inicjatorów zjazdu jest to odpowiedni moment na powszechną dyskusję o miejscu i roli kultury w dzisiejszym świecie oraz wyznaczenie nowych perspektyw jej rozwoju. Odbyło się 5 sesji plenarnych i 26 sympozjów w trakcie których ponad  1000 uczestników dyskutowało na trzy wiodące tematy: przestrzenie twórczości, instytucje dla kultury oraz kultura w społeczeństwie. Podkreślano konieczność wprowadzenia zmian strukturalnych, których podstawy może stworzyć jedynie nowa ustawa o działalności kulturalnej. Więcej informacji na stronie: www.kongreskultury.pl

Arleta Włodarczak
uczestnik kongresu