Wielki sukces Widowiska Plenerowego i Festiwalu Chóralnego!