home

Wielki sukces Widowiska Plenerowego i Festiwalu Chóralnego!

10 grudnia br. odbyło się rozstrzygnięcie X edycji Konkursu ogłoszonego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Co roku w gronie
wyróżnionych jest również gmina Murowana Goślina.

Tym razem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zgłosił do konkursu 5 projektów: Jarmark św. Jakuba, II Międzynarodowy Festiwal
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, Ekologiczną Wioskę Artystyczną w Długiej
Goślinie, Festiwal „Musica Sacra Musica Profana” oraz Widowisko Plenerowe
„Dzieje Murowanej Gośliny”. Ze względu na zmianę regulaminu konkursu Jarmark św.
Jakuba został wycofany.

Silna grupa przedstawicieli gminy w składzie: Arleta Włodarczak – Dyrektor
Ośrodka Kultury, prof. Leszek Bajon – dyrygent Chóru „Vocantes”, a zarazem
wykładowca na Akademii Muzycznej w Poznaniu, Marcin Matuszewski – reżyser
widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny”, Bartłomiej Stefański – scenograf
widowiska, Tomasz Mizgier – odpowiedzialny za nagłośnienie podczas widowiska
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki udała się do
Poznania na finał konkursu, który odbywał się w sali konferencyjnej Polskiej
Akademii Nauk.

Wraz z prof. Bajonem na uroczyste wręczenie przybyli jego podopieczni – Chór
„Vocantes”, który został poproszony o muzyczne okraszenie całej uroczystości.

Emocje sięgnęły zenitu, kiedy Przewodnicząca Kapituły Konkursu Krystyna
Poślednia oraz Waldemar Witkowski – członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
rozpoczęli wręczanie nagród.

Okazało się, że Murowana Goślina otrzymała wyróżnienie i nagrodę pieniężną aż
za 2 projekty. I tak:

  • nagrodę w wysokości 30 tys. zł otrzymało Widowisko plenerowe „Dzieje
    Murowanej Gośliny”
  • nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymał II Międzynarodowy Festiwal Chóralny
    im. ks. Edmunda Szymańskiego.

Sukces w pełni zasłużony, gdyż za obiema imprezami – a zwłaszcza po raz
pierwszy organizowanym widowiskiem – kryje się ciężka praca załogi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie oraz ludzi z
nimi współpracujących, a za festiwalem – dyrektora festiwalu prof. Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy – Elżbiety Wtorkowskiej i współorganizatorów – chórów
„Canzona” w Murowanej Goślinie.

Widowisko plenerowe, które skupia wokół siebie różne opinie udowadnia po raz
kolejny, że machina ruszyła, działania te zostały dostrzeżone, a poprzez już
uruchomioną sprzedaż biletów, dochód z Balu Niepodległościowego czy dzisiejszą
nagrodę udowadnia, że zaczyna zarabiać na siebie i promować Murowaną Goślinę na
zewnątrz.

Wszystkim zaangażowanym w tworzenie obu wyróżnionych projektów – serdecznie
gratulujemy.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48

e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl