home

Chór Canzona w Zakopanem

Chór „Canzona Absolwent” pod dyrekcją Adrianny
Wtorkowskiej wziął udział  w  Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył”  w Zakopanem. W dniu  9 stycznia 2010 r.  chór dał godzinny koncert kolęd i pastorałek w
kościele pw. Świętego Krzyża.