home

Goślinianka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

29 marca 2010 r. Zespół Śpiewaczy PZER Ii ,,Goślinianka ‘’ , na zaproszenie Zarządu Okręgowego  PZERiI w Poznaniu wziął udział w koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Obchody odbyły się w CK Zamek w Poznaniu.

W części artystycznej wystąpiły  cztery zespoły emeryckie. Występ naszego zespołu spotkał się z ciepłym przyjęciem i ogromnym aplauzem licznie zgromadzonej publiczności (600 osób), nie obyło się bez bisów. W repertuarze znalazły się piosenki sentymentalne, biesiadne i humorystyczne. Także nasz członek pan Jerzy Pawlak recytował swoje wiersze traktujące o zabawnych stronach życia emerytów, czym rozbawił wszystkich uczestników do łez.

Marzenna Karbowska