home

Narodowy Dzień Życia

Narodowy Dzień Życia – obchodzony co roku 24 marca, uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do rodzicielstwa oraz ochrona życia poczętego.

ndz_4294.jpg 

 ndz_4295.jpg

 ndz_4330.jpg

W naszej gminie dzień ten obchodzony był  po raz piąty. Konferencje tematyczne odbywają się w Długiej Goślinie. W tym roku rozważano zagadnienie „Małżeństwo czy wolny związek”? Debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. Jako pierwszy głos zabrał ks. proboszcz  Piotr Skoczylas z Długiej Gośliny. Następnie swoją opinię wygłosił burmistrz Tomasz Łęcki, który mówił o własnych doświadczeniach związanych z małżeństwem oraz o próbach przywrócenia atrakcyjności związkom sakramentalnym w czasach nowoczesnych. Później, statystykę dotyczącą liczby mieszkańców, narodzin, zgonów, zawartych małżeństw kościelnych i cywilnych oraz wiele innych danych, przedstawiła pani  Aleksandra Pilarczyk kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

ndz_4358.jpg 

ndz_4367.jpg

Punktem  kulminacyjnym programu było wystąpienie dwóch małżeństw. Jednego opartego na modelu katolickim tzn. zawartego po okresie narzeczeństwa oraz pary dojrzewającej do małżeństwa po byciu przez kilka lat w wolnym związku. Oba świadectwa zrobiły duże wrażenie na słuchaczach i już w mniej oficjalnym tonie sprowokowały do dyskusji.

Na koniec głos zabrał ks. biskup dr Wojciech Polak, który w podsumowaniu zadał dwa pytania, które miały pomóc w dyskusji. Jak uatrakcyjnić chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny oraz jak pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji (zmienić model wychowywania młodzieży)? Biskup doskonale zdaje sobie sprawę z trudności, jednak jest przekonany o słuszności sakramentu małżeństwa i o łasce spływającej na małżonków.

Pani  Jolanta Popiołkiewicz podsumowując wystąpienia młodych, powiedziała że takich świadectw nie znajdzie się na portalach internetowych, biskup uzupełnił tę wypowiedź mówiąc, że powinny się one tam znaleźć.  

Uroczystość zakończyła msza święta  z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z udziałem  ks. Biskupa Wojciecha Polaka  w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. We mszy św. wzięli udział wszyscy proboszczowie goślińskich parafii.
    

Marta Trębacz