Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej prof. Leszka Bajona