home

Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej prof. Leszka Bajona

Jubileusz 45-lecia
pracy artystycznej prof. Leszka Bajona
został uczczony mszą św. dziękczynną
za 45 lat bożej opieki nad pracą na rzecz poznańskiej chóralistyki kościelnej,
która odbyła się 13 czerwca w kościele pw. Wszystkich Świętych na Grobli.
Podczas mszy i w krótkim koncercie wystąpiły chóry aktualnie prowadzone przez
jubilata: „Motet et Madrigal”, „Don Bosco” i nasz gośliński „Vocantes:”