home

Wioska Artystyczna Długa Goślina 2010

Tematem przewodnim
tegorocznego spotkania ze sztuką w Długiej Goślinie były ptaki. W warsztatach
uczestniczyło  dwadzieścia dwoje dzieci i
dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie. Przez dwa dni  odbywały się zajęcia z instruktorem, a jeden
dzień poświęcono na przygotowanie ekspozycji powstałych prac. Uczestnicy
warsztatów wykonali z wikliny i innych materiałów   plastyczne wariacje na temat ptaków.
Powstałe dzieło, które można nazwać latającą galerią wiklinowych rzeźb zostało
pokazane na scenie festiwalowej „Musica Sacra Musica Profana” w dniu 26 czerwca
br.

Zamierzeniem
jest, co roku konsekwentnie kontynuowanym, aby warsztaty plastyczne odbywały
się w terminie zbieżnym z koncertem festiwalu, stanowiły jego tło plastyczne i
budowały nastrój artystyczny w wiosce jeszcze przed festiwalem. Warsztaty,
podobnie jak w roku ubiegłym poprowadził pan Marek Kubiak, artysta pracujący w
wiklinie. Prace są częścią większego projektu kontynuowanego w tym roku, polegającego
na przywróceniu obecności stracha na wróble w krajobrazie wsi.