home

Jarmark inny niż wszystkie

Tegoroczny Jarmark św. Jakuba – organizowany już po raz ósmy – tym
razem pod hasłem „Wieś tańczy, wieś szaleje” z pewnością przejdzie do
historii jarmarków jako wyjątkowy. Wszystko za sprawą ulewnego deszczu,
który spowodował, że od wielu tygodni misternie prowadzone przygotowania
trzeba było szybko zweryfikować. Jeszcze w godzinach rannych 24 lipca –
rynek gośliński szykowany był do targowania. W godzinach południowych,
przy wciąż ulewnie padającym deszczu, zapadła decyzja, by przenieść
imprezę do auli Gimnazjum nr 1. Taka formuła wymuszała jednak rezygnację
z wielu pierwotnych założeń. Nie było więc stoisk targowych i ludowego
wystroju (zamókł). Zachowany został program artystyczny i punkt
dotyczący podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Murowana Goślina,
a francuskim Yvetot. Mimo wszystko klimat sielski podtrzymywała
gospodyni jarmarku – znawczyni gwary poznańskiej – Sylwia Prętka-Galas.

Więcej zdjęć w galerii

Pogoda nie miała wpływu
na VI Światowy Zjazd Gośliniaków, który odbył się w
remizie OSP. Urodzeni w Murowanej Goślinie przez 1939 rokiem przybyli
jak zawsze licznie i w dobrych nastrojach. Były wspomnienia,
okolicznościowe wiersze, wspólny śpiew. Wszystko przy dźwiękach Kapeli
„Eka Wuja Jacha”. Chciałoby się rzec, że dziś młodzi mają „naszą-klasę”,
starsi „Światowy Zjazd Gośliniaków”.

Zgodnie z planem odbyło się
również podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy
Murowaną Gośliną, a francuską gminą Yvetot.
Nieoficjalne
partnerskie kontakty pomiędzy obiema gminami istniały już od kilku lat.
Wszystko za sprawą wspólnego „przyjaciela” – niemieckiej gminy
Hemmingen. Nadszedł czas by stan ten usankcjonować realizując tym samym
starą maksymę, że „przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi”.

Tradycyjnie
zostały wręczone Statuetki Burmistrza Miasta
i Gminy
Murowana Goślina osobowościom kulturalnym roku 2009.
Otrzymało
je dwoje wybitnych goślinian zasłużonych dla życia kulturalnego i
społecznego miasta.

W kategorii – osobowość kulturalna minionego
roku uhonorowany został Marcin Matuszewski – reżyser,
scenarzysta i kompozytor muzyki do widowiska plenerowego „Dzieje
Murowanej Gośliny”, które od zeszłego roku stanowi kulminację obchodów
jakubowego święta. Widowisko jest największym tego typu przedsięwzięciem
realizowanym w Wielkopolsce. Obdarzonego licznymi talentami Marcina
określa się lokalnie mianem „człowiek-orkiestra”, dlatego tak dobrze
łączy wszystkie wyżej wymienione funkcje w widowisku.

W kategorii
– za całokształt działalności kulturalnej wyróżniona została Pani Bożena
Rydzyńska
– od 15 lat Kierownik Zespołu Śpiewaczego Koła
Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”, który w tym roku obchodzi
jubileusz 40-lecia istnienia, jednocześnie pełniąca funkcję
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, mimo wieku osoba niezwykle
aktywna i zaangażowana w lokalne działania.

Wyróżnionym
gratulujemy!

Mieszkańcy, którzy przybyli do gimnazjum mogli
obejrzeć występy: Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie, Zespołu
Śpiewaczego KGW „Goślińskie Chabry” czy Zespołu Folklorystycznego
„Goślinianie”. Zgromadzonych rozbawił Kabaret „My z Kopydłowa”, a
urzekła „Druga M.” czyli sobowtór Maryli Rodowicz. Wielu nie mogło
uwierzyć, że pod perfekcyjną charakteryzacją kryje się mężczyzna –
uczestnik programu „Mam talent”. Na tym zakończył się tegoroczny Jarmark
św. Jakuba. Wieczorem odbyło się jeszcze widowisko plenerowe „Dzieje
Murowanej Gośliny”.

Patronat medialny nad Jarmarkiem objęło:
„Radio Merkury”, „Głos Wielkopolski”, WTK.

Roma Dukat
inspektor
ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl