home

Widowisko dofinansowane z WRPO

W marcu 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania  6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat II Projekty promocyjne”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie złożył wniosek o dofinansowanie widowiska historycznego „Dzieje Murowanej Gośliny” , który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Nasz wniosek uzyskał dotację na poziomie ok. 250 000 zł.

Arleta Włodarczak