home

Dożynki gminne w Głęboczku

Głęboczek to wieś położona jest 7 km na wschód od Murowanej
Gośliny pośród lasów Puszczy Zielonki nad jeziorem Głęboczek.
Miejscowość zwana była niegdyś Głębodziec, Mniszek, Księży Borek,
Obroczne. Od 1458 r. Głęboczek uzyskał prawa miejskie i na wyprawę
malborską przeciw zakonowi krzyżackiemu wystawił jednego pieszego woja.
Od roku 1580 w źródłach występuje już jako wieś. Według danych z 1841 r.
właścicielem Głęboczka był Ferdynand Luther. Wiadomo że ok. 500 metrów
na południowy wschód od wsi znajduje się Owalne grodzisko stożkowe zwane
Pańskim Dworem. Znaleziono tu ceramikę wczesnośredniowieczną. Atutem
Głęboczka jest malownicze położenie, a mankamentem brak komunikacji.
(Informator miejski Miasta i Gminy Murowana Goślina)

4 września przy przepięknej aurze rozpoczęła się msza dziękczynna za
tegoroczne plony. Mszy przewodniczył proboszcz parafii Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej ks. Andrzej Kaczmarek,
koncelebrował proboszcz parafii w Długiej Goślinie ks. Piotr Skoczylas. W
kazaniu opartym na przypowieściach padły ważne pytania: „jakim jestem
człowiekiem (ziarnem)”? „co sieję w pracy, w rodzinie”? Na zakończenie
mszy św. ks. proboszcz życzył dobrej zabawy dożynkowej.

W uroczystym korowodzie  prowadzonym przez orkiestrą dętą pod batutą
Mateusza Sibilskiego goście dożynkowi przeszli na boisko sportowe. Po
drodze mijali piękne słomiane baby i słomianych chłopów wykonane przez
pracowników MGOKiRu. Ze sceny powitała korowód pani Sylwia Prętka –
Galas, następnie burmistrz Tomasz Łęcki poprosił o rozpoczęcie obrzędu.
Zespół Folklorystyczny Goślinianie pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
wyśpiewał pieśni, wykonał tańce, a także zaprezentował przysłowia
związane z chlebem i darami ziemi. Następnie starostowie dożynek
Elżbieta Winogrodzka i Szymon Grodzki złożyli na ręce burmistrza,
sołtysa oraz proboszcza z Długiej Gośliny chleb wypieczony z tegorocznej
mąki. Następnie wszyscy zostali nim poczęstowani.

Jak co roku, sołtysi złożyli wieńce dożynkowe i zostali obdarowani przez burmistrza i starostę upominkami.

Wystąpienie burmistrza Tomasza Łęckiego miało charakter podsumowujący
działania na terenie sołectw. Dotyczyło inwestycji: budowy dróg
wiejskich, obwodnicy, jak i cenionych imprez kulturalnych odbywających
się na terenach wiejskich: Targ Wiejski w Boduszewie, Festiwal Musica
sacra Musica profana w Długiej Goślinie, Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski w Pławnie… .

Burmistrz serdecznie podziękował za przygotowanie tegorocznych
dożynek: sołectwu Głęboczek, wszystkim zaangażowanym mieszkańcom,
delegacjom sołectw z przepięknymi wieńcami, ośrodkowi kultury, wszystkim
służbom i instytucjom oraz Księdzu Proboszczowi i wszystkim
zaangażowanym w mszę świętą. Wszystkim gościom z Panem Starostą na czele
– za poświęcenie czasu i obecność wśród nas.

Starosta Jan Grabkowski chwalił rolników z Wielkopolski za
podzielenie się plonami z rolnikami z terenów powodziowych. Pokrótce
nawiązał do inwestycji powiatowych związanych z Murowaną Gośliną.

Po oficjalnych wystąpieniach, goście, radni miejscy i powiatowi,
sołtysi udali się na poczęstunek, podczas gdy ze sceny słychać było
znane melodie wykonane przez orkiestrę dętą. Następnie na scenie
zaprezentowała się kapela podwórkowa „Kombinatorzy” z Budzynia z
humorystą Mieczysławem Górą.

Oprócz występów organizatorzy zapewnili inne atrakcje w postaci
loterii fantowej, wystawy płodów rolnych i sprzętu rolniczego, stoisko
wydawnictw regionalnych oraz stoiska handlowe i gastronomiczne.

Gwiazdą wieczoru był parodysta Jacek Pietrzak znany jako Genowefa
Pigwa, ale potrafiący wcielić się z łatwością w postać Maryli Rodowicz,
Freddiego Merkurego, czy Bryana Adamsa. Publiczności bardzo podobały się
gagi zaprezentowane przez komika. Na pewno podniosły one temperaturę
chłodnej nocy.

Następnie odbyło się losowanie nagród loterii fantowej, w której
zdobyć można było dvd, dwa rowery oraz samochód z pełnym bakiem na
weekend.

Biorąc pod uwagę, że wieś zamieszkuje niecałe 100 osób, dożynki
zostały przygotowane na 102. Sołtys Jakub Bartoszewicz serdecznie
podziękował mieszkańcom za mobilizację i życzył udanej zabawy.

Wytrwali mogli się jeszcze pobawić przy zespole Blue Voice, a chętnych do zabawy nie brakowało.

Marta Trębacz

 

Składam serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Jakubem Bartosiewiczem oraz mieszkańcom Głęboczka za zaangażowanym w organizację dożynek gminnych. Dziękuję również panu Romualdowi Stańko za przygotowanie wystawy płodów rolnych, Komisariatowi  Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Nieszawie oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom.

Tomasz Mizgier

 

Sponsorami Dożynek byli:

 • Szpot- miasteczko samochodowe
 • Pobiedzisko- Gośliński Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie
 • Gospodarstwo Rolne Nogajowie
 • Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Rolnik”
 • Stefan Wysocki
 • Elżbieta i Teofil Winogrodzcy
 • Jerzy Maćkowiak

Sponsorami  Loterii byli:

 • Jarosław Dobrowolski
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 • Szymon Grodzki
 • Szpot Miasteczko Samochodowe
 • Pozostali sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy
  Murowana Goślina, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 
  Goślinie, Nadleśnictwo Łopuchówko, Krzysztof Krysztofiak, Robert
  Okińczyc.