home

Goślinianie’ na Międzynarodowym Przeglądzie

12 września 2010 Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Jabłkowie organizowanym przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach.

W przeglądzie udział wzięły zespoły amatorskie jak i profesjonalne, nie tylko z terenu Polski ale także z Białorusi i Ukrainy. Repertuar zespołów oceniało Jury powołane przez Organizatora. Uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe gadżety i statuetki. Panowała bardzo miła atmosfera.

Marzenna Karbowska